godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

LXIII Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna

Z ogromną radością i dumą informujemy, że na zakończonej LXIII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej tegoroczny absolwent Staszica

Marek Zbysiński

zdobył srebrny medal.

Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

Kolejny Etap Rekrutacji

Przypominamy naszym Kandydatom, że 20 lipca 2022 r. ogłosiliśmy listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023. Od 21 do 27 lipca 2022 r. zapraszamy do składania oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych w godzinach 10:00 – 15:00 (w poniedziałek 25 lipca w godzinach 12:00 -16:00)

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. oryginalne dyplomy lub zaświadczenia o osiągnięciach punktowanych w rekrutacji,
 4. wypełnione deklaracje (pobrane ze strony szkoły) dotyczące:
  • wyboru drugiego języka obcego
  • religii/etyki
  • opieki medycyny szkolnej
  • oraz 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej - podpisane imieniem i nazwiskiem.

Komisja Rekrutacyjna

Kandydaci

Przypominamy naszym Kandydatom, że można już składać, poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie świadectw i dyplomów oraz innych ważnych w rekrutacji dokumentów. Kopie dokumentów mogą być składane osobiście lub ich skany można przesłać na adres  rekrutacja@staszic.waw.pl    

Komisja Rekrutacyjna pracuje od 24 czerwca  2022 r. do 13 lipca 2022 r. w godzinach 10:00 - 15:00. Zapraszamy,

Komisja Rekrutacyjna


Wyniki rekrutacji Queen Hedvig Scholarship 2022

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele,

z wielką radością informujemy, że na podstawie punktów przyznanych przez Komisję Konkursową stypendium Queen Hedvig Scholarship do Doliny Krzemowej w drugim etapie oraz głosowania na stronie queenhedvigscholarschip.eu laureatami Queen Hedvig Scholarship zostały uczennice Staszica:

Karolina Dąbrowska (2d)

Joanna Hołdakowska (3d4)

oraz Wiktoria Rozkosz (3b3)

Na liście rezerwowej są Gabriela Szczepanik (3d3) i Erwin Trynkus (3f4).

Wyjazd do Doliny Krzemowej odbędzie się w dniach 24 września – 1 października 2022 r.

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


 • 2 z 430