godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 15 maja 2024 r.  do 29 maja 2024 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w pokoju nr 10 na parterze budynku szkoły.