godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Stypendia

Stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica dla uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie.