godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Aktualności

Informacja dla Kandydatów

Przypominamy naszym Kandydatom, że od 3 do 10 lipca 2024 r.
w godzinach 10:00- 15:00 można już składać poświadczone przez szkołę podstawową, za zgodność z oryginałem, kopie: świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane rekrutacją kopie dyplomów i zaświadczeń (bez niżej podanych deklaracji).
Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów uprawnionymi do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności mogą już potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły składając oryginalne w/w dokumenty oraz pobrane ze strony szkoły z  zakładki Kandydaci wypełnione i podpisane przez Rodziców pliki:
•  deklaracja dotycząca wyboru drugiego języka obcego | Deklaracja dotycząca wyboru religii
•  deklaracja dotycząca udziału w zajęciach WDŻ | Deklaracja zgody na opiekę zdrowotną
•  wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku
•  deklaracja dotycząca wyjazdu integracyjnego

Komisja Rekrutacyjna

Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Ogłaszamy wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych na rok szkolny 2024/2025.
Wyniki sprawdzianu do klas 1 a i b   -  150 pkt zalicza sprawdzian.
Wyniki – kliknij więcej

W dniu 12 czerwca 2024 r. (środa)  w godzinach 15:00 -16:00 udostępnimy do wglądu Kandydatom ich prace w sali 106.

Więcej

XXII Konkurs St@ś

Publikujemy listę laureatów i wyróżnionych XXII Konkursu Matematycznego St@ś, wszystkim bardzo gratulujemy!
Nazwiska są uporządkowane alfabetycznie. Kolejność miejsc zostanie podana w trakcie uroczystego zakończenia konkursu, które odbędzie się dnia 14 czerwca 2024 r. o godz. 17:00 w XIV LO.
Serdecznie zapraszamy!

Lista dostępna poniżej.

Więcej

Finaliści konkursu St@ś

Przypominamy, że II etap konkursu matematycznego St@ś odbędzie się dnia 3 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 w auli XIV LO. Prosimy o przybycie najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. Każdy uczestnik musi mieć ze sobą legitymację szkolną i przybory do pisania.

Lista finalistów konkursu matematycznego jest dostępna poniżej:

Więcej

Sukcesy sportowe w koszykówce

Drużyna Staszica w składzie:

Kacper Chiliński,
Filip Borek
Antoni Pusz,
Karol Woźniak

zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Warszawy Szkół Średnich w koszykówce chłopców 3x3.

  • 1 z 463