godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Aktualności

Kandydaci

W kolejnym etapie rekrutacji, tj. od 19 do 24  lipca 2024 r. zapraszamy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły Kandydatów, którzy wcześniej nie składali oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych,  do potwierdzenia woli  przyjęcia przez złożenie:
o    oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
o    oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
o    oryginałów innych punktowanych w rekrutacji dyplomów i zaświadczeń
o    dwóch aktualnych zdjęć do legitymacji szkolnej
o    oraz pobranych ze strony szkoły (zakładka Kandydaci) sześciu deklaracji i oświadczeń.

https://www.staszic.waw.pl/kandydaci/harmonogram/

Zapraszamy

Informacja dla Kandydatów

Przypominamy naszym Kandydatom, że od 3 do 10 lipca 2024 r.
w godzinach 10:00 - 15:00 można składać poświadczone przez szkołę podstawową, za zgodność z oryginałem, kopie: świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane rekrutacją kopie dyplomów i zaświadczeń (bez niżej podanych deklaracji).
Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów uprawnionymi do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności mogą już potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły składając oryginalne w/w dokumenty oraz pobrane ze strony szkoły z  zakładki Kandydaci wypełnione i podpisane przez Rodziców pliki:
•  deklaracja dotycząca wyboru drugiego języka obcego | Deklaracja dotycząca wyboru religii
•  deklaracja dotycząca udziału w zajęciach WDŻ | Deklaracja zgody na opiekę zdrowotną
•  wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku
•  deklaracja dotycząca wyjazdu integracyjnego

oraz dwa aktualne podpisane zdjęcia (30 mm x 42 mm)

https://www.staszic.waw.pl/kandydaci/harmonogram/

Komisja Rekrutacyjna

Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - (II termin)


 Ogłaszamy wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z dn. 17.06.2024 r. do klas matematycznych na rok szkolny 2024/2025.
Wyniki sprawdzianu do klas 1 a i b   -  150 pkt zalicza sprawdzian.
Lp     Identyfikator systemowy Kandydata  i uzyskane punkty:
1     ITUGDLTZ                      0
2    STJBPKMG                     0
3    MOXBYPYU            120
4    THIEBDMY                    0
5    TOMQBONO             20
6    VJTCSADS                    20
7    ISGNXTYH                   80
8    LHCIQAPC                 230
9    KZHQOEFW               70
Wgląd do sprawdzonej pracy (poniedziałek 1 lipca o godz. 15:00) jest możliwy po zgłoszeniu takiej potrzeby do piątku 28.06.2024 (włącznie) na adres rekrutacja@staszic.waw.pl

Komisja Rekrutacyjna

Sukcesy sportowe w koszykówce

Drużyna Staszica w składzie:

Kacper Chiliński,
Filip Borek
Antoni Pusz,
Karol Woźniak

zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Warszawy Szkół Średnich w koszykówce chłopców 3x3.

Olimpiada Sztucznej Inteligencji

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w I edycji Olimpiady Sztucznej Inteligencji finalistami zostało 5 uczniów naszej szkoły:

-Michał Masny 2c
-Kajetan Ramsza 4a
-Joachim Kołodziejski 1c
-Anna Karpińska 3c
-Patryk Grabowski 2c

Gratulujemy i życzymy sukcesu na obozie kwalifikującym (15-21.06.2024, Krzyżowa) do Międzynarodowej Olimpiady Sztucznej Inteligencji

  • 1 z 464