godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Konto pocztowe

Każdy posiadacz konta posiada adres email postaci Login@staszic.waw.pl, oraz alias postaci Imie.Nazwisko@staszic.waw.pl.

Webmail

Pocztę możemy odbierać za pomocą webmaila, czyli przez stronę internetową dostępną pod adresem https://mail.staszic.waw.pl/.

IMAP

Aby odbierać pocztę przy pomocy protokołu IMAP potrzebny jest .

Konfiguracja konta

 • Adres e-mail: Login@staszic.waw.pl
 • Hasło: Hasło do konta na serwerze szkolnym
 • W przypadku opcji IMAP / POP3 wybieramy IMAP
 • Serwer poczty przychodzącej:
  • Adres: boss.staszic.waw.pl
  • Port: 143
  • SSL: STARTTLS
  • Uwierzytelnianie: Normalne hasło
 • Serwer poczty wychodzącej:
  • Adres: boss.staszic.waw.pl
  • Port: 587
  • SSL: STARTTLS
  • Uwierzytelnianie: Normalne hasło

SSH

W celu przeglądania poczty przez konsolę należy zalogować się na serwer boss przez SSH (szczegółowa instrukcja w zakładce Sieć → Pomoc SSH) i uruchomić program alpine:

user@boss:~$ alpine

Przekazywanie poczty na inny adres email

Aby nasza poczta z adresu w domenie staszic.waw.pl była przekazywana na inny adres należy w swoim katalogu domowym, po uprzednim zalogowaniu się na serwer przez SSH (szczegółowa instrukcja w zakładce Sieć → Pomoc SSH), utworzyć plik .forward (Uwaga na kropkę na początku!) zawierający login na bossie oraz adres email na który chcemy przekazywać wiadomości oddzielone przecinkiem. Można to zrobić za pomocą polecenia (zastępując MAIL@EXAMPLE.COM adresem email na który chcemy przekazać pocztę.

login@boss:~$ echo "`whoami`, MAIL@EXAMPLE.COM" > .forward