godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Festiwal Poezji

XIV LO zaprasza do wzięcia udziału w XXX Jubileuszowym Festiwalu Poezji Współczesnej.


Logo Festiwalu Poezji

 • Twórcy zgłaszają 5 własnych utworów o dowolnej tematyce z zaznaczeniem podstawowych informacji o autorze:
  • pełną nazwę szkoły do której uczęszcza autor,
  • klasę i jej profil,
  • imię i nazwisko lub godło,
  • numer telefonu, e-mail,
  • oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przesłanych wierszy na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Prace należy przesłać do 5 kwietnia 2018 r. na adres festiwal.poezji@staszic.waw.pl . Wszystkie teksty  wraz z wymaganymi powyżej danymi należy nadesłać zamieszczone w jednym pliku tekstowym. Uprzejmie informujemy, że przesłanych tekstów nie zwracamy.
 • Lista twórców zakwalifikowanych do Konkursu oraz terminy warsztatów artystycznych zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły w dniu 11 kwietnia 2018 r.
 • Twórcy prezentują w Finale Festiwalu trzy wybrane przez siebie teksty spośród 5 zgłoszonych wierszy.
 • Finał Festiwalu odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w auli Liceum o godz. 18:00.
 • W jury Konkursu Festiwalu zapowiedzieli swój udział wybitni przedstawiciele świata kultury i sztuki. Sponsorzy fundują wyjątkowo atrakcyjne nagrody.
 • Tych, którzy nie wezmą udziału w Festiwalu, lecz chcieliby zapoznać się z nadesłanymi wierszami, zachęcamy do przyjścia na galę finałową

Lista twórców zakwalifikowanych do Konkursu Festiwal Poezji 2018:

 • Aleksandra Czępińska – XXI LO im. H. Kołłątaja
 • Jakub Fronczak – CV LO im. Z. Herberta
 • Klaudia Grąt – II LO im. S. Batorego
 • Mariana Hernandez Rizo – XXII LO im. J. Marti
 • Edyta Kaszuba – XIV LO im. S. Staszica
 • Jan Kuśmirski – LXXV LO im. J. III Sobieskiego
 • Karolina Majewska – XIV LO im. S. Staszica
 • Olga Mazurek – XXVII LO im. T. Czackiego
 • Marcin Molski – LXX LO im. A. Kamińskiego w Warszawie
 • Michał Osiak – XVI LO im. S. Sempołowskiej
 • Mateusz Rybacki – XXI LO im. H. Kołłątaja
 • Marek Stawski – XXI LO im. Hugona Kołłątaja
 • Piotr Skibiński – VIII LO im. W Ładysława IV
 • Miłosz Skrzyński – VII LO im. J. Słowackiego
 • Aleksandra Smerechańska – XIV LO im. S. Staszica
 • Julia Świstek – IV LO im. A. Mickiewicza
 • Anna Wychowaniec – Zespół Szkół Nr 4
 • Zuzanna Ziętek – VII LO im. J. Słowackiego

Warsztaty interpretacji poetyckiej odbędą się dnia 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 18.00 w sali nr 121 w XIV LO im. S. Staszica w Warszawie.