godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Pytania Kandydatów

 1. W jakim wymiarze godzin nauczane są języki obce i na jakim poziomie?
  Tygodniowy wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w każdej klasie znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce "Kandydaci/Plan nauczania”.

 2. Jak tworzona jest grupa uczących się języka hiszpańskiego?
  Zgodnie z deklaracjami Kandydatów, pod warunkiem, że zgłosi się co najmniej 14 osób.

 3. Jaka jest liczba osób w poszczególnych klasach i czy można ją zwiększyć?
  Do wszystkich klas pierwszych planujemy przyjąć po 28-34 uczniów (w zależności od klasy). Liczebności tych klas nie można zwiększyć ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk w salach komputerowych i zasady podziału na grupy na zajęciach laboratoryjnych.

 4. Czy można się przenieść z matexu do innej klasy?
  Bardzo wyjątkowo i tylko na wniosek nauczyciela matematyki, pod warunkiem jednak, że w innej klasie będzie wolne miejsce.

 5. Jaki jest wymiar godzin biologii, chemii, matematyki, fizyki w klasie przyrodniczej?
  Tygodniowy wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w każdej klasie znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce "Kandydaci/Plan nauczania”.

 6. Jak nauczana jest matematyka w matexie?
  W podziale na analizę matematyczną (2 lub 3 godziny tygodniowo), geometrię (2 lub 3 godziny tygodniowo) i rachunek prawdopodobieństwa (2 godziny tygodniowo w klasie trzeciej).

 7. Czy nauczyciele uczący w matexie uczą w pozostałych klasach?
  Rzadko, ale uczą.

 8. Jaki jest poziom nauczania przedmiotów humanistycznych?
  Wysoki.

 9. Czy szkoła posiada internat?
  Otworzyliśmy własny internat, działa od września 2019 r.

 10. Z jakimi uczelniami współpracuje szkoła i w jakim zakresie?
  Współpracujemy z UW – nauczyciele akademiccy uczą matematyki w naszych klasach matematycznych, studenci prowadzą kółka matematyczne, informatyczne, ekonomiczne, z PW mamy podpisaną umowę o współpracy polegającej między innymi na korzystaniu przez naszych uczniów ze zbiorów bibliotecznych uczelni, udziale w zajęciach laboratoryjnych, ćwiczeniach i wykładach organizowanych na uczelni, studenci prowadzą też kółko chemiczne, z SGGW - nauczyciele akademiccy tej uczelni prowadzą 3 dniowe zajęcia terenowe dla naszych uczniów z ekologii w Rogowie, w Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej.

 11. Czy szkoła ma stołówkę?
  Tak, jest ajent.

 12. Czy za certyfikaty językowe są dodatkowe punkty?
  Nie.

 13. Czy do szkoły nie zostanie przyjęta osoba, która na świadectwie nie ma oceny z języka angielskiego?
  Brak oceny z języka angielskiego nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły, przecież Kandydat mógł uczyć się w  szkole podstawowej innego języka obcego.

 14. Jakie zajęcia pozalekcyjne proponuje szkoła?
  Prowadzimy bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych. Są to kółka przedmiotowe i zainteresowań – np. chór, koło brydżowe, fotograficzne, szanty, filmowe i sportowe.

 15. Czy są lekcje etyki zamiast religii?
  Tak odbywają się regularne lekcje etyki.

 16. Jakie progi punktowe decydowały o przyjęciu do określonej klasy w roku ubiegłym?

  W roku 2023:

  do klas A,B - 363,85 (matex)
  do klasy C  - 190,70
  do klas D,E - 178,05
  do klas F,G - 176,95

  W roku 2022:

  do klas A,B - 320,75 (matex)
  do klasy C  - 179,60
  do klas D,E - 175,70
  do klas F,G - 173,55

  W roku 2021:

  do klas A,B - 324,35 (matex)
  do klasy C  - 200,00
  do klas D,E - 169,55
  do klas F,G - 174,40

  W roku 2020:

  do klas A, B - 191,9 (matex)
  do klasy C - brak progu punktowego, wszyscy uczniowie dostali się na podstawie tytułu laureata (mat-inf-fiz)
  do klas D, E - 169,5 (mat-fiz-chem-biol)
  do klas F, G - 174,65 (mat-fiz)

  W roku 2019

  PO GIMNAZJUM:
  do klas A, B - 364,6 (matex)
  do klasy C - 190,8 (mat-inf-fiz)
  do klas D, E - 175,4 (mat-fiz-chem-biol)
  do klas F, G - 176,4 (mat-fiz)

  PO SZKOLE PODSTAWOWEJ:

  do klas A, B - brak progu punktowego, wszyscy uczniowie dostali się na podstawie tytułu laureata (matex)
  do klas C, I -  183,35 (mat-inf-fiz)
  do klas D, E - 176,45 (mat-fiz-chem-biol)
  do klas F, G - 177,45 (mat-fiz)


  W roku 2018:
  do klas A, B - 384,2 (matex)
  do klasy C - brak progu punktowego, wszyscy uczniowie dostali się na podstawie tytułu laureata (mat-inf-fiz)
  do klas D, E - 175,0 (mat-fiz-chem-biol)
  do klas F - 177,4 (uniwersytecka mat-fiz-chem)
  do klas G - 186,8 (mat-fiz)

  W roku 2017:

  do klas A, B, H - 353,0 (matex)
  do klasy C - brak progu punktowego, wszyscy uczniowie dostali się na podstawie tytułu laureata (mat-inf-fiz)
  do klas D, E - 177,0 (mat-fiz-chem-biol)
  do klas F, G - 178,8 (mat-fiz)

  W roku 2016:
  do klas A, B, G - 401,4 (matex)
  do klasy C - brak progu punktowego, wszyscy uczniowie dostali się na podstawie tytułu laureata (mat-inf-fiz)
  do klas D, H - 176,0 (mat-fiz-chem-biol)
  do klas E, F - 174,2 (mat-fiz)

  W roku 2015:
  do klas AB - 251,056 (matex)
  do klasy C - 173,644 (mat-inf-fiz)
  do klasy D - 177,768 (mat-fiz-chem-biol)
  do klasy E i F - 163,800 (mat-fiz)

  W roku 2014:
  do klas AB - 249,032 (matex)
  do klasy C - 167,478 (mat-inf-fiz)
  do klasy D - 173,133 (mat-fiz-chem-biol)
  do klasy E i F - 161,05 (mat-fiz)

  W roku 2013:
  do klas AB - 317,240 (matex)
  do klasy C - 176,365 (mat-inf-fiz)
  do klasy D - 174,130 (mat-fiz-chem-biol)
  do klasy E - 172,220 (mat-fiz + ang-niem)
  do klasy F - 168,100 (mat-fiz + ang-hiszp)

  W roku 2012:
  do klas AB - 335,77 (matex)
  do klasy C - 167,99 (mat-inf-fiz)
  do klasy D - 167,24 (mat-fiz-chem-biol)
  do klasy E - 169,21 (mat-fiz + ang-niem)
  do klasy F - 164,12 (mat-fiz + ang-hiszp)

  W roku 2011:
  do klas AB - 287,75 (matex)
  do klasy C - 148,76 (mat-inf-fiz)
  do klasy D - 157,53 (mat-fiz-chem-biol)
  do klasy E - 155,38 (mat-fiz + ang-niem)
  do klasy F - 137,80 (mat-fiz + ang-hiszp)

  W roku 2010:
  do klas AB - 325,18
  do klasy C - 155,28
  do klasy D - 157,44
  do klas E - 161,31
  do klas F - 153,19

  W roku 2009:
  do klas AB - 336,13
  do klasy C - 164,53
  do klasy D - 157,94
  do klas EF - 159,4

 17. Czy są organizowane obowiązkowe wycieczki szkolne?
  Są obowiązkowe i dofinansowane : w klasie I – warsztaty ekologiczne w Rogowie w CEPL, w kl.II – warsztaty humanistyczne w Wilnie, w kl. III – warsztaty humanistyczne w Krakowie – wszystkie wymienione są alternatywną do lekcji w szkole formą realizacji programu nauczania. Poza tym uczniowie mogą wyjechać na wycieczki integracyjne w klasach I i obozy matematyczne oraz informatyczne. 

 18. Jakiej wysokości jest składka na Radę Rodziców?
  Propozycja Rady Rodziców – 300 PLN rocznie.

 19. Czy poziom nauczania fizyki w matexie jest wyższy niż w mat-fizie?
  Nie, poziom nauczania fizyki w obu tych profilach jest taki sam.

 20. Czy uczniowie danej klasy mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych innej?
  Nie ma z tym najmniejszego problemu, uczniowie naszej Szkoły mają wstęp na wszystkie organizowane kółka.

 21. Czy po mat-fizie ma się takie same szanse wygrania Olimpiady Fizycznej, jak po matexie?
  Tak, generalnie zależy to od własnego wkładu, uczęszczania na różnej maści kółka oraz przebywania z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Choć - jak można zobaczyć na naszej stronie - więcej finalistów jest z matexu, nie zależy to bynajmniej od niższego, bądź wyższego poziomu nauczania, lecz po prostu od tego, że do matexu idzie więcej potencjalnych olimpijczyków.

 22. Jakie są możliwości nauki w liceum im. Staszica dla uczniów z innych miast - czy dysponujecie Państwo bursą szkolną i czy można ubiegać się o stypendia socjalne?
  Otworzyliśmy własny internat - działa od września 2019 r. Informację o zakresie udzielanej pomocy socjalnej można znaleźć na stronie szkoły.

 23. Czym różni się program nauczania informatyki w klasach informatycznych i matematycznych?
  W klasach matematyczno-informatycznych realizujemy program z informatyki rozszerzonej, przygotowując do matury z informatyki. W klasach tych są dodatkowe godziny z programowania i algorytmiki.
  W klasach matematycznych realizujemy program podstawowy z informatyki. Wykorzystując dodatkowe godziny program rozszerzany jest o zagadnienia z algorytmiki.

 24. Czego można się nauczyć na zajęciach kółka informatycznego i kto te zajęcia prowadzi?
  Na zajęciach kółka informatycznego uczymy programowania w C++ i algorytmiki potrzebnej do startu w OI na 4 poziomach. Zajęcia prowadzą nauczyciele XIV LO i studenci MIMUW absolwenci naszego liceum.

  Pytania kandydatów z dnia otwartego online (zorganizowanego przez SU w dniu 15.05.2023r.)

  1. Z tego co słyszałem to laureat konkursu przedmiotowego jest zwolniony z egzaminu wewnętrznego/wstępnego. Aczkolwiek zastanawiam czy takowy laureat z innego województwa (świętokrzyskiego) również pozwala na nie pisanie owego testu oraz gwarantuje wstęp do klasy z autorskim programem nauczania.
   Konkursy przedmiotowe typu kuratoryjny oraz olimpiady ogólnopolskie dają wolny wstęp do Staszica, nawet do matexu.

  2. Czy na mat-biol-chemie jest tak ciężko jak na innych profilach?
   Na tym profilu rozszerzamy 3 przedmioty, więc zakres materiału, który przerabiamy jest szerszy, tzn. nauki jest więcej, jak również samych testów wiedzy też jest więcej
   😉 Bywa ciężej niż na innych profilach, ale rozwijamy się w różnych dziedzinach nauki.

  3. Czy klasy mat-biol-chem są mocno sfeminizowane (poniżej 10 chłopców)?
   To zależy. Przykładowo, jedna z klas mat-biol-chemu liczy 15 dziewczyn i 15 chłopaków, a inna 20 dziewczyn i 10 chłopaków. Nie ma reguły, choć na mat-biol-chemie jest zdecydowanie więcej dziewczyn niż na innych profilach.

  4. Jak dużo nauki jest w pierwszej klasie mat-fiz-inf. Czy jest czas wolny poza nauką?
   Na stronie internetowej szkoły dostępny jest wykaz godzin. Z własnego doświadczenia możemy powiedzieć, że jest mnóstwo czasu wolnego na rozwijanie własnych pasji. Oczywiście dużo zależy od ucznia na jakich ocenach mu zależy, natomiast rzadko zdarza się, aby było jakieś ciśnienie na jakieś zajmujące czas prace domowe.

  5. Czy aby dobrze wystartować w matexie konieczne jest zaczęcie nauki w wakacje?
   Nie jest to konieczne ale warto. Przygotowania do Matexu pozwolą na lepszy start w olimpiadach jaki ułatwią zrozumienie tematów na lekcjach. Tematyka w pierwszych latach nauki jest podobna do materiału przygotowującego do olimpiad. Osobiście polecam naukę z książek olimpijskich neugebauera (Algebra i Teoria Liczb, Nierówności, Kombinatoryka i Geometria) Polecam również zapoznać się z materiałami z zeszłych lat i sprawdzeniem swojego poziomu.

  6. Jaki jest zakres materiału, który należy opanować, aby zdać test na Matex?
   Polecamy zapoznać się z zadaniami z zeszłych lat. Ścisłego zakresu nie ma

  7. Czy będąc na mat-fiz można przygotować się do olimpiady?
   Tak, jak najbardziej można przygotować się do każdej olimpiady. osobiście uważam, że mat-fiz to najluźniejszy profil ze wszystkich w Staszicu i jest tam najwięcej czasu wolnego.

  8. Czy nauczyciele na mat-biol-chemie przygotowują do olimpiady z chemii?
   Bywamy na Politechnice Warszawskiej, m.in. na Wydziale Chemii, bierzemy udział w warsztatach laboratoryjnych w ramach zajęć lekcyjnych, natomiast nauczyciele proponują często nadprogramowe wykłady na różnych uczelniach, stacjonarnie bądź online - np. w ramach Nocy Biologów. Ostatnio część uczniów mogła uczestniczyć również w spotkaniu z noblistą. Nauczyciele zawsze chętnie służą pomocą w kwestii przygotowania do olimpiad, prowadzą również kółka z wielu przedmiotów (m.in. chemiczne, ekologiczne, biologiczne, matematyczne, geograficzne, ale i wiele innych). Kółka prowadzą również absolwenci, laureaci, finaliści i studenci, starsi koledzy też służą pomocą w ramach pomocy koleżeńskiej. Nauczyciele chemii udostępniają również laboratorium przy przygotowaniach do olimpiady chemicznej, pracownie biologiczne również są dobrze wyposażone.

  9. Jakie zadanka polecacie rozwiązywać?
   Dobre pytanie. Oto parę przykładów:
   Zadanie 1: Dany jest trójkąt ABC, spodki wysokości wypuszczone z naprzeciwległych boków oznaczmy kolejno A', B',C'. Udowodnij że przecięcia prostych A'B' z AB, C'B' z CB, A'C' z AC leżą na jednej prostej. ABC jest różnoboczny
   Zadanie 2: Równanie x^2+dy^2 = z^n ma rozwiązania (nieskończenie wiele) w całkowitych dla dowolnych d,n całkowitych.
   Zadanie 3: Znaleźć wszystkie liczby pierwsze p i q takie że pq dzieli (3^p+3^q)
   Zadanie 4: Czy szachownicę 2022x2022 da się pokryć klockami 1x4 (można obracać)

  10. Czy do testów do MATEXU są udostępnione odpowiedzi?
   Niestety nie.

  11. Czy szkoła podaje literature, z której powinno się przygotowywać do testu do Matexu?
   Nie mamy wytycznych a propos literatury, ale książeczki z obozu omj są bardzo pomocne.

  12. Czy będą jakieś kółka, które będą przygotowywały do olimpiad?
   Tak, prawie każdego(a z rozszerzeń z każdego)przedmiotu, którego nasza szkoła uczy mamy takie kółka.

  13. Czy klasy dwujęzyczne u was funkcjonują? Jeśli tak to po ile mniej więcej w takiej klasie jest osób?
   Klas typowo dwujęzycznych w naszej szkole nie ma. W każdej klasie nauczany jest język angielski, oraz albo niemiecki albo hiszpański z podziałem na grupy. Grupy dla każdego języka to początkująca i kontynuacja. Mamy też dodatkowe kółka języka łacińskiego i chińskiego.

  14. Czy w szkole jest dużo wyjazdów? Jakich?
   W klasach pierwszych są wyjazdy integracyjne, w klasach starszych są wyjazdy w ramach realizowanych projektów edukacyjnych.

  15. Czy z laureatem na spokojnie się dostanę czy raczej jest dużo uczniów z tym tytułem, którzy chcą kandydować do tej szkoły?
   Z laureatem dostaniesz się na pewno, niezależnie od liczby osób którzy mają ten tytuł.

  16. Czy jest szansa aby dostać się do internatu jeśli ma się 6 punktów?
   6 punktów raczej nie wystarczy żeby się dostać do internatu przy naszej szkole, ale zawsze jest możliwość korzystania z innych internatów w Warszawie.

  17. Jak funkcjonuje internat?
   Wszystkie pokoje są 2 osobowe. Pokoje są w modułach 1-3 pokoji. W przestrzeni modułowej są łazienki itp.. Do internatu trzeba wracać do 21, a w pokojach trzeba być do godziny 21:30.

  18. Co z kołem SKAUT? Nie ma o nim nic na stronie?
   SKAUT jak najbardziej funkcjonuje jednak nie posiada strony. Obozy są bardzo wciągające i jest to wspaniałe przeżycie. Są wyjazdy zarówno w wakacje jaki w czasie roku szkolnego.

  19. Czy na weekendy można zostawać w internacie czy trzeba zjeżdżać do domu?
   Tak to zazwyczaj wygląda, że obowiązkowe wyjazdy pokrywają się ze świętami i długimi weekendami (np. majówka). Rozpiska jest aktualizowana co roku.

  20. Jaki jest termin składania wniosków do intenatu?
   Wniosek o pobyt w internacie można składać do 19 czerwca, i potwierdza się pobyt od 21 do 26 lipca.

  21. W jaki sposób prowadzone są kółka przygotowujące do olimpiady chemicznej/matematycznej? Czy prowadzący skupiają się na objaśnieniu teorii, czy przerobieniu zadań?
   Kółka w Staszicu są bardzo ciekawe i zajmujące.
   Osobiście na kółka chemicznych nie byłem, ale wiem że:
   Chemiczne kółka są laboratoryjne oraz Olimpijskie prowadzone przez nauczycieli oraz uczniów czy absolwentów.

   Kółek matematycznych jest wiele nie tylko olimpijskie ale również z wiedzy szkolnej czy nawet z wiedzy ze studiów.
   Kółka są prowadzone przez absolwentów(zwykle te ponad olimpijskie) , uczniów oraz nauczycieli. Format zwykłego kółka zawiera część wykładową oraz rozwiązywania zadań dotyczących wykładu.
   Zatem kółka skupiają się i na teorii jaki na rozwiązywaniu zadań, są też kółka jedynie rozwiązujące zadania

  22. Jaki był próg punktowy do internatu w poprzednim roku? Ile miejsc przewidzianych jest w tym roku (do internatu)?
   W tym roku będzie 11 miejsc wolnych do internatu. Próg punktowy do internatu nie jest informacja publiczną, ale średnio próg wynosił mniej więcej 12 pkt.

  23. Czy w rekrutacji do internatu brana jest pod uwagę odległość szkoły od domu?
   Zgodnie z regulaminem, jeśli mieszkasz poza terenem Warszawy dostajesz dodatkowe 2 punkty. Jednak np. kandydat z Olsztyna nie dostaje większej liczby pkt. za odległość względem kandydata z Piaseczna.

  24. Czy znaczek absolwenta dostaje kązdy absolwent?
   Tak.

  25. Czy przedmioty humanistyczne mają ok nauczycieli - którzy są fajni i nie cisną za mocno tylko w sam raz? Czy można zrobić z nich olimpiadę?
   Mamy naprawdę fajnych nauczycieli i ci od przedmiotów humanistycznych nie są tutaj wyjątkiem. Czasami trochę cisną, ale przedmioty humanistyczne nie są stawiane wyżej niż przedmioty ścisłe, które rozszerzamy. Absolutnie możliwe jest zrobienie olimpiady z przedmiotów typu język polski, historia, WOS, itp. Na tej płaszczyźnie nasi uczniowie też odnoszą duże sukcesy, a nasi nauczyciele zawsze służą pomocą.

  26. Czy to patriotyczna szkoła dobrych wartosci? Czy można zobaczyć sztandar szkoły na korytarzu?
   Sztandar jest udostępniony do oglądania na korytarzu. Szkoła pielęgnuje wartości patriotyczne m.in. poprzez apele, udział w uroczystościach, składanie kwiatów przy grobach. Natomiast każdy, bez względu na wyznawane wartości, poczuje się tu dobrze.

  27. Jaka atmosfera panuje w szkole?
   Kacper:
   Z atmosferą to mocno zależy. W każdej klasie jest inna, więc ciężko mi odpowiedzieć obiektywnie. Z mojego doświadczenia, da się znaleźć grupkę znajomych z którymi można np. pograć w karty albo spędzać razem czas. Są też osoby mocno skupione na nauce, z którymi można się uczyć do sprawdzianów i olimpiad. Uczniowie są naprawdę różni, więc każdy może znaleźć tutaj nowych znajomych.
   Hubert:
   Atmosfera w szkole jest wesoła i przyjemna
   Ania:
   Atmosfera Staszica jest specyficzna, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu! Nauka to pasja wielu z nas i na tym się koncentrujemy. Wspólnie poszerzamy nasze horyzonty i wpieramy się w zdobywaniu wiedzy. Nie żyjemy jednak tylko nauką. Rozwijamy się artystycznie, sportowo, jednoczymy się w akcjach charytatywnych i zmieniamy naszą szkołę dostosowując ja do naszych potrzeb, w czym wspierają nas Nauczyciele i Dyrekcja. Wystarczy odrobina chęci i otwartości, a Staszic i jego społeczność stoją przed Tobą otworem i oferują moc możliwości 😉
   Konstancja:
   Ogólna atmosfera jest dosyć luźna i jest towarzysko. Z mojej perspektywy - można znaleźć ludzi, z którymi zarówno spędzi się miłe luźne spotkanie, pouczy w bibliotece, wyjdzie pograć na boisko, ale również utworzy się przyjaźnie dłuższe niż tylko na czas liceum. Zdecydowanie nie warto wierzyć w stereotypy o samych zamkniętych, aspołecznych osobach - sama się ich obawiałam, a to totalna nieprawda :) Najważniejsze jest to, by nie bać się być sobą - to chyba najcenniejsze przesłanie, które wyniosłam z pierwszej klasy i nie pożałowałam - znalazłam super znajomych z podobnymi do moich wartościami. I to proponuję każdemu - w miarę możliwości nie przejmować się opinią innych i nie zmieniać się pod innych! :)

  28. Czy w waszej szkole są tylko te wymienione profile ?(Matex, mat-fiz-inf, biol-chem-mat, mat-inf)
   Tak, tylko te profile są w naszej szkole.

  29. Czy jeśli nie mam tytułu laureata a osiągnę próg punktowy dostanę się bez większych problemów?
   Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci kuratoryjnych konkursów przyjmowani są w pierwszej kolejności, natomiast Kandydaci bez tych tytułów są przyjmowani wtedy, gdy są wolne miejsca. Bywało różnie.

  30. W podstawówce mam język rosyjski. Czy mam jakieś pierwszeństwo do grupy początkującej z hiszpańskiego?
   Pierwszy język - kontynuacja j. angielskiego, drugi można tez kontynuować po szkole podstawowej , ale u nas nie ma j. rosyjskiego - więc jeśli się dostaniesz do szkoły, będziesz uczyć się drugiego języka - hiszpańskiego dla początkujących.

  31. Czy podanie do szkoły na mat-fiz z matexem jest także zgłoszeniem do przystąpienia do tego testu?
   Tak.

  32. Czy w razie problemów wniosek o przyjęcie do szkoły można złożyć osobiście w sekretariacie czy tylko drogą elektroniczną?
   Obie formy składania wniosku są dobre, ale prościej elektronicznie.

  33. Czy planowane jest utworzenie 2 klasy mat fiz inf gdyby kandydatów z tytułem finalisty OIJ było więcej niż miejsce w 1 klasie? Gdyby owa klasa nie została utworzona to jaka będzie klasyfikacja potem? Będzie patrzone po punktach kandydatów?
   Zakładamy przyjęcie wszystkich Kandydatów z uprawnieniami. Czy będzie druga klasa - okaże się w trakcie rekrutacji. Decyzje w tym zakresie podejmuje nasz tzw. organ prowadzący czyli Warszawskie Biuro Edukacji.