godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Klauzula Informacyjna
  2. Rekrutacja
  3. Pedagodzy
  4. Pracownicy administracji i obsługi
  5. Korzystający ze szkolnej sieci komputerowej

Inspektorem Ochrony Danych została wyznaczona pani Justyna Brejwo.
Adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Jancy

Kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD.