STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Rekrutacja
  2. Pedagodzy
  3. Pracownicy administracji i obsługi
  4. Korzystający ze szkolnej sieci komputerowej

Inspektorem ochrony danych została wyznaczona pani Justyna Brejwo.
Adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl