godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Plany nauczania obowiązujący od 01.09.2023

P - podstawowa liczba godzin
R - dodatkowe godziny rozszerzenia

klasy MAT-FIZ z autorskim programem nauczania matematyki (A i B)

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

 

4

 

4

 

4

 

2

j. angielski

3

 

3

 

3

 

3

 

3

j. niemiecki/j. hiszpański

2

 

2

 

2

 

2

 

4

filozofia

1

 

 

 

 

 

 

 

5

historia

2

 

2

 

2

 

1

 

6

historia i teraźniejszość

2

 

1

 

 

 

 

 

7

biznes i zarządzanie

1

 

1

 

 

 

 

 

8

geografia

1

 

2

 

1

 

 

 

9

biologia

1

 

2

 

1

 

 

 

10

chemia

1

 

2

 

1

 

 

 

11

fizyka

1

2

1

2

2

3

 

2

12

matematyka

3

3

4

2

3

2

4

2

13

informatyka

1

 

1

 

1


 


14

wychowanie fizyczne

3

 

3

 

3

 

3

 

15

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

 

 

 

 

16

godzina wychowawcza

1

 

1

 

1

 

1

 

17

przedmiot uzupełniający/ Algorytmika

 

 

 

1

 

1

 

2

18

dyspozycja  Dyr./ Modelowanie w TI

1 


 

 

1

 

1

 

19

religia

2

 

2

 

2

 

2

 

20

wychowanie do życia w rodzinie

0,37

 

0,37

 

0,37

 

0,37

 

Razem godzin

36,4

36,4

34,4

27,4

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia

klasa MAT-FIZ-INF (C)

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

 

4

 

4

 

4

 

2

j. angielski

3

 

3

 

3

 

3

 

3

j. niemiecki/j. hiszpański

2

 

2

 

2

 

2

 

4

filozofia

1

 

 

 

 

 

 

 

5

historia

2

 

2

 

2

 

1

 

6

historia i teraźniejszość

2

 

1

 

 

 

 

 

7

biznes i zarządzanie

1

 

1

 

 

 

 

 

8

geografia

1

 

2

 

1

 

 

 

9

biologia

1

 

2

 

1

 

 

 

10

chemia

1

 

2

 

1

 

 

 

11

fizyka

1

1

1

2

2

3

 

2

12

matematyka

3

2

4

2

3

2

4

2

13

informatyka

1

1

1

1

1

2

 

2

14

wychowanie fizyczne

3

 

3

 

3

 

3

 

15

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

 

 

 

 

16

godzina wychowawcza

1

 

1

 

1

 

1

 

17

dyspozycja  Dyr./ Programowanie

1


 


1

 

1

 

18

religia

2

 

2

 

2

 

2

 

19

wychowanie do życia w rodzinie

0,37

 

0,37

 

0,37

 

0,37

 

Razem godzin

35,4

36,4

34,4

27,4

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia

klasy BIOL-CHEM-MAT (D i E)

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

 

4

 

4

 

4

 

2

j. angielski

3

 

3

 

3

 

3

 

3

j. niemiecki/j. hiszpański

2

 

2

 

2

 

2

 

4

filozofia

1

 

 

 

 

 

 

 

5

historia

2

 

2

 

2

 

1

 

6

historia i teraźniejszość

2

 

1

 

 

 

 

 

7

biznes i zarządzanie

1

 

1

 

 

 

 

 

8

geografia

1

 

2

 

1

 

 

 

9

biologia

1

1

2

1

 

10

chemia

1

1

2

2

1

2

 

11

fizyka

1

 

1

 

2

 

 

 

12

matematyka

3

2

4

2

3

2

4

1

13

informatyka

1

 

1

 

1

 

 

 

14

wychowanie fizyczne

3

 

3

 

3

 

3

 

15

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

 

 

 

 

16

godzina wychowawcza

1

 

1

 

1

 

1

 

17

dyspozycja  Dyr./ obliczenia fizyczne

1 


 

 

1

 

1

 

18

religia

2

 

2

 

2

 

2

 

19

wychowanie do życia w rodzinie

0,37

 

0,37

 

0,37

 

0,37

 

Razem godzin

35,4

36,4

34,4

27,4

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia

klasy MAT-FIZ (F i G)

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

 

4

 

4

 

4

 

2

j. angielski

3

 

3

 

3

 

3

 

3

j. niemiecki/j. hiszpański

2

 

2

 

2

 

2

 

4

filozofia

1

 

 

 

 

 

 

 

5

historia

2

 

2

 

2

 

1

 

6

historia i teraźniejszość

2

 

1

 

 

 

 

 

7

biznes i zarządzanie

1

 

1

 

 

 

 

 

8

geografia

1

 

2

 

1

 

 

 

9

biologia

1

 

2

 

1

 

 

 

10

chemia

1

 

2

 

1

 

 

 

11

fizyka

1

2

1

3

2

4

 

3

12

matematyka

3

2

4

2

3

3

4

3

13

informatyka

1

 

1

 

1

 

 

 

14

wychowanie fizyczne

3

 

3

 

3

 

3

 

15

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

 

 

 

 

16

godzina wychowawcza

1

 

1

 

1

 

1

 

17

dyspozycja  Dyr./
fizyka w zadaniach

1 


 

 

1

 

1

 

18

religia

2

 

2

 

2

 

2

 

19

wychowanie do życia w rodzinie

0,37

 

0,37

 

0,37

 

0,37

 

Razem godzin

35,4

36,4

34,4

27,4

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia