godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

RODO

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Klauzula Informacyjna

Inspektorem Ochrony Danych została wyznaczona pani Agnieszka Falborska.
Adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Pani Kamila Kutyła-Szpindler

Kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD.

Procedura dotycząca realizacji praw osób fizycznych

Polityka Cookies

Polityka Prywatności