godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Aktualności

Wyniki 2 etapu 18 Olimpiady Informatycznej

Z wielką radością informujemy, że do finału Olimpiady Informatycznej zakwalifikowali się uczniowie naszej szkoły:

Adam Gąsienica-Samek 3a

Tomasz Pływacz 3b

Marcin Rymkiewicz 3c

Stanisław Lada 2b

Jerzy Olkowski 3a

Michał Szeliga 4a

Kajtek Ramsza 4a

Jan Gwiazda 4a

Marek Kycia 4c

Jeremi Hyska 4b

Mateusz Burza 4b

Wojciech Firczuk 3b

Antoni Pusz 2a

Maria Dondzik 2b

Aleksander Klik 3c

Robert Soboński 4b

Szymon Jackowski 3b

Karol Bonat 4c

Krzysztof Pietrusiak 4a

Marcin Krysiak 1c

Michał Kaźmierczak 3b

Wojciech Malinowski 3b

Karol Radek 3b

Mikołaj Zawisławski 3f

Franciszek Czauderna 3a

Jakub Bareja 2c

Jakub Biekionis 2c

Mateusz Wesołowski 3b

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Doceniamy wysiłek wszystkich 118 zakalikowanych do 2 etapu.

II tura wyborów - wyniki

W dniu 21 lutego 2024 roku została powtórzona II tura Wyborów Prezydenckich w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie zgodnie z §7 Ordynacji Wyborczej.

Udział wzięło dwóch kandydatów: Marek Sawiak z 3c i Iga Śliwska z 3g. Głos oddało 573 z 930 (61,61%) upoważnionych osób.

Wyniki wyborów:

  • Marek Sawiak – 348 głosów (60,73% wszystkich),
  • Iga Śliwska – 225 głosów (39,27% wszystkich).

Tym samym na podstawie §10 Ordynacji Wyborczej, Prezydentem Samorządu Uczniowskiego XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie zostaje Marek Sawiak.


Komisja Wyborcza

II tura wyborów na Prezydenta SU - nowy termin

W związku z decyzją Komisji Odwoławczej z dnia 13.02.2024 roku o unieważnieniu II tury wyborów na urząd Prezydenta, Komisja Wyborcza w dniu 15.02.2024 roku podjęła decyzje o:

  1. Powtórzeniu głosowania w dniu 21.02.2024 roku (środa) w godzinach 8:15-15:05, w którym kandydatami będą Marek Sawiak i Iga Śliwska.
  2. Przeprowadzeniu głosowania w wariancie zdalnym za pomocą szkolnego systemu wyborczego (strona: wybory.staszic.waw.pl).
  3. Wznowieniu kampanii wyborczej przez kandydatów od dnia 16.02.2024 roku.
Jednocześnie przypominamy, że, zgodnie z Ordynacją Wyborczą (§6 pkt. 2):
“W dniu głosowania prowadzenie agitacji wyborczej na terenie XIV Liceum lub w mediach społecznościowych - w tym zwoływanie zgromadzeń, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych - jest zabronione.”

Każda osoba uprawniona do głosowania będzie mogła zagłosować przez nowy link, który otrzyma na swojego szkolnego maila. Nie należy się dzielić otrzymanym linkiem. Dodatkowe informacje na temat sposobu głosowania, można znaleźć pod linkiem: wybory.staszic.waw.pl/votingTutorial.php

Komisja Wyborcza

Decyzja Komisji Odwoławczej dot. odwołania od czynności Komisji Wyborczej w II turze wyborów na Prezydenta SU

Protokół z posiedzenia Komisji Odwoławczej z dnia 13.02.2024 roku powołanej do rozpatrzenia odwołania od czynności Komisji Wyborczej w II turze wyborów na urząd prezydenta SU XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie  

Komisja Odwoławcza w składzie:

Dyrektor Szkoły – p. Agnieszka Potocka

Pedagog szkolny – p. Agnieszka Tokarska-Serwa

Opiekun Samorządu – p. Przemysław Zieliński

Opiekun Samorządu – p. Tomasz Winter

Marszałkini Senatu – Martyna Wiśniewska

 działając na podstawie § 3 Ordynacji Wyborczej stanowiącej zał. nr 1 do uchwały 4/23 Senatu XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, jednogłośnie stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzeniu II tury wyborów na urząd prezydenta SU XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Nieprawidłowości polegały na podaniu w systemie do głosowania błędnej informacji dotyczącej godziny zakończenia wyborów. System informował o możliwości oddania głosu do 16:05, tymczasem głosowanie zakończyło się o godzinie 15:05. Ta sytuacja mogła wprowadzić w błąd wyborców i uniemożliwić im oddanie głosu. 

Wobec powyższego Komisja Odwoławcza unieważnia II turę wyborów i zarządza powtórzenie wszystkich czynności z nią związanych. Jednocześnie Komisja Odwoławcza zobowiązuje Komisję Wyborczą do ustalenia i ogłoszenia w ciągu 2 dni roboczych nowego harmonogramu II tury wyborów.

II tura wyborów - wyniki

W dniu 7 lutego 2024 roku odbyła się II tura Wyborów Prezydenckich w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie opisane w §7 Ordynacji Wyborczej. Udział brało dwóch kandydatów: Marek Sawiak z 3c i Iga Śliwska z 3g. Głos oddało 574 z 930 (61,72%) upoważnionych osób.

Wyniki wyborów:

● Marek Sawiak – 294 głosów (51,22% wszystkich),
● Iga Śliwska – 280 głosów (48,78% wszystkich).

Tym samym na podstawie §10 Ordynacji Wyborczej, Prezydentem Samorządu Uczniowskiego XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie zostaje Marek Sawiak

Gratulujemy

Komisja wyborcza

  • 1 z 406