W ramach rekolekcji wielkopostnych w naszym Liceum odbędą się prelekcje prowadzone przez profesorów Uniwersytetu Warszawskiego. Wiara poszukująca zrozumienia to  myśl św. Anzelma z Canterbury, która jest motywem przewodnim zaplanowanych wykładów i dyskusji. Dobrym przygotowaniem i czasem intelektualnych poszukiwań może stać się lektura artykułów pana prof. M. Tałasiewicza oraz pana prof. A. Stępkowskiego. Zachęcamy do zapoznania się materiałami!


1) Linki do artykułów profesora M. Tałasiewicza z Wydziału Filozofii UW


https://www.researchgate.net/publication/311307333_Wolna_wola_jako_najlepsze_wyjasnienie

https://www.humanephilosophy.com/single-post/2016/03/12/Naturalism-Seminar-Mieszko-Talasiewicz-Imagery-in-Science-and-Religion

https://www.researchgate.net/publication/287319253_Saecularisatio_saecularisati

https://www.researchgate.net/publication/287217909_Racjonalnosc_i_wiara_w_cuda_Znak

https://www.researchgate.net/publication/287646512_Agnostycyzm_a_wiara_Kilka_uwag_metodologiczno-apologetycznych

2) Dwa artykuły prof. Stępkowskiego


[Artykuł nr 1]


[Artykuł nr 2]


Dla osób chcących zapoznać się z wykładami i debatami na temat stosunku Kościoła katolickiego do kwestii nauki i dialogu wiara-rozum, polecamy w języku angielskim przykłady kilka wartościowych wykładów i debat:


1) Wystąpienia znanego amerykańskiego ewangelizatora biskupa Roberta Barrona i jego wystąpienie w siedzibie Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=B8n4iaimi0w&t=137s

oraz  wystąpienie na Uniwersytecie św. Tomasza w Houston, USA

Fr. Robert Barron, “Aquinas and Why the New Atheists are Right"

https://www.youtube.com/watch?v=-NMex7qk5GU


Bishop Barron on Faith and Reason

https://www.youtube.com/watch?v=GcH_5Iecu5s&t=135s


Bishop Barron on What Faith Is and What Faith Isn't

https://www.youtube.com/watch?v=m_4PSgFjtvI


Bishop Barron on Stephen Hawking and Atheism

https://www.youtube.com/watch?v=IUGvcxYwtaU


2) Debata między John’en Lennoxem – profesorem matematyki i wierzącym chrześcijaninem i Richardem Dawkinsem, profesorem biologii i jednym z najbardziej wojujących przedstawicieli nowego ateizmu


Lennox Vs. Dawkins Debate - Has Science Buried God?

https://www.youtube.com/watch?v=J0UIbd0eLxw