godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

24 September 2023

Wyniki XXXVI Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej w brydżu sportowym

XIV LO im. Stanisława Staszica zostało najlepszą szkołą ponadpodstawową w Polsce w czasie XXXVI Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej w brydżu sportowym, rozgrywanych w Warszawie w dniach 10-13 września 2023r. Uczniowie w barwach klubu KU AZS Uniwersytet Warszawski wygrali klasyfikację generalną klubów i zdobyli następujące medale:
• Turniej teamów
Złoty medal: Jakub Adamczak
• Turniej par chłopców
Złoty medal: Jakub Adamczak
• Turniej teamów
Brązowy medal: Jakub Bereza, Wojciech Wnuk, Bernard Kula, Jan Kot
• Turniej par chłopców
Złoty medal: Wojciech Bąk
Srebrny medal: Wojciech Wnuk i Jakub Bereza
• Turniej par mikstowych
Złoty medal: Bernard Kula
Srebrny medal: Iga Śliwska i Maksymilian Sweklej

Głównym trenerem sekcji brydża  KU AZS UW jest Piotr Dybicz, który prowadzi kółko brydżowe w szkole w poniedziałek i środę o 15:15(aula)

W trakcie ceremonii zakończenia Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej, odbyła się uroczystość wręczenia odznak Polskiego Związku Brydża Sportowego. Za zasługi w popularyzacji brydża sportowego złotą odznakę otrzymała wieloletnia Dyrektor XIV LO im.Staszica- Regina Lewkowicz

21 September 2023

Wyniki Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Z ogromną radością informujemy, że Uczniowie Staszica odnieśli sukcesy w Finale 45. edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego, organizowanego przez miesięcznik "Delta" i Polskie Towarzystwo Matematyczne

Srebrny medal otrzymał Dominik Figurski za pracę Odbijanie ortocentrum, napisaną pod opieką p. Olgi Ziemiańskiej

Brązowy medal otrzymał Franciszek Hansdorfer za pracę Odwzorowania addytywne i geometria, napisana pod opieką Mariusza Skałby

Serdecznie gratulujemy Medalistom!
Kolejna edycja konkursu rusza już w grudniu, zapraszamy do udziału.

5 September 2023

Elektroniczny kiermasz podręczników

Książki będzie można oddawać w samorządówce podczas przerw w godzinach 9:00 – 13:00 w dniach 6-8.09 (śr-pt), w dniach 9-10.09 (sob-ndz) - od godziny 16 w sobotę - otwarty będzie system sprzedaży książek na stronie kiermasz.w.staszic.waw.pl. Tam też będą ceny wszystkich podręczników.

Od poniedziałku będzie można otrzymać i opłacić zamówione książki w szkolnej bibliotece, bądź odebrać pieniądze za sprzedane podręczniki - harmonogram odbiorów pojawi się w Librusie pod koniec tygodnia.

Przed oddaniem książek na kiermasz, należy zarejestrować się na stronie kiermasz.w.staszic.waw.pl, (poprzez szkolnego maila, pierwsze klasy będą miały możliwość skorzystania z prywatnego). Na każdej oddawanej książce należy napisać wyraźnie KOD DOSTARCZENIA (po zalogowaniu jest dostępny w zakładce profil na stronie). Przy odbiorze podręczników/pieniędzy należy natomiast pokazać QR kod z KODEM ODBIORU.

5 September 2023

Zasady działania stołówki szkolnej

Szanowni Państwo,

za nami pierwszy dzień działania stołówki szkolnej w nowym systemie. Dziś jeszcze nie wszystko działało zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jednak pracujemy nad tym, by z każdym kolejnym dniem było coraz lepiej. Poniżej kilka uwag i wskazówek:

 1. Przypominamy, że na pierwszej długiej przerwie (po 5 lekcji) obiad jedzą uczniowie klas I i IV, natomiast druga długa przerwa (po 6 lekcji) jest przeznaczona dla klas II i III. Przestrzeganie tych terminów zdecydowanie rozładuje kolejki i usprawni wydawanie posiłków. Klasa będzie przez obsługę weryfikowana przy korzystaniu z karty zbliżeniowej. Po 4 i po 7 lekcji może przyjść każdy, ale przypominamy, że przerwy te trwają tylko 10 minut;
 2. Nawet jeśli w danym momencie nie działa system, obsługa ma możliwość weryfikacji czy dana osoba ma opłacony posiłek. Nie ma możliwości korzystania z obiadów bez opłaty.
 3. Osoby bez wykupionego abonamentu, które chciałyby zjeść obiad danego dnia, proszone są o zgłoszenie tego w sklepiku, najlepiej do godziny 10:00, ewentualnie zapraszamy do stołówki po 7 lekcji. W trakcie wydawania posiłków, ze względu na dużą kolejkę, zakup obiadu może być utrudniony lub niemożliwy;
 4. Od jutra, na wszystkich czterech przerwach obiadowych będą dwie osoby obsługujące uczniów, jedna wydająca obiady a druga obsługująca klientów sklepiku. Proszę zwracać uwagę, do której osoby podchodzimy.

Jeśli mają Państwo problemy z działaniem systemu lub inne uwagi dotyczące samych posiłków proszę pisać bezpośrednio na adres ewojtkiewicz@kuchniazklasa.pl.

4 September 2023

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły

Informujemy, że w naszej Szkole działa Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica, którego celem jest upowszechnianie osiągnięć edukacyjnych Szkoły, popularyzowanie postaci i dzieła Patrona Szkoły, współpraca z XIV LO im. S. Staszica w Warszawie i pomoc w rozwiązywaniu jego problemów wychowawczych, kulturalnych, organizacyjnych i gospodarczych oraz utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia.
Serdecznie zapraszamy absolwentów naszej Szkoły do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia.

4 September 2023

Sukces w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w zakończonej w niedzielę 13.08 w Szeged (Węgry) Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej uczeń Staszica
Adam Gąsienica Samek (3a)
zdobył srebrny medal.
Niezwykle serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

4 September 2023

Msza święta inauguracyjna 2023/2024

W dniu 5 września zajęcia wszystkich klas rozpoczynają się od drugiej lekcji (tj. o godz.9:10).

Jednocześnie informujemy, że w Kościele Najświętszego Zbawiciela o godz. 8:00 odbędzie się Msza Święta, w której mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Agnieszka Potocka
Dyrektor XIV LO im. S. Staszica
w Warszawie

1 September 2023

Kiermasz podręczników

Informujemy, że na początku września tradycyjnie odbędzie się kiermasz używanych podręczników organizowany przez Samorząd Uczniowski.
Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony za kilka dni.

31 August 2023

Informacja dotycząca funkcjonowania stołówki i bufetu szkolnego

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że od nowego roku szkolnego rozpoczynamy współpracę w zakresie prowadzenia stołówki oraz bufetu szkolnego z firmą KUCHNIA Z KLASĄ. Od dnia 1 września zakup abonamentów obiadowych będzie się odbywał przez system informatyczny.

Poniżej zamieszczamy szczegółową instrukcję dotyczącą założenia konta z linkiem do zamawiania posiłków.

Karty obiadowe dla osób zarejestrowanych można odebrać 4 września 2023 w godzinach 9:00 - 13:00 w stołówce szkolnej.

Wychowankom szkolnego internatu konta zostały już założone. dane do logowania zostaną przesłane mailem, a karty obiadowe będą wydawane podczas zakwaterowania.

Instrukcja
30 August 2023

Dofinansowanie zakupu podręczników

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023-2024 (dotyczy szkół ponadpodstawowych)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. poz. 1046) w roku szkolnym 2023/2024 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

 1. wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024, wraz z instrukcją wypełniania,

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole

w terminie do 7 września 2023 r. do pedagoga szkolnego pok.118

Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024 wraz z instrukcją wypełniania oraz materiały informacyjne znajdują się pod linkiem: Wyprawka szkolna - Edukacja (um.warszawa.pl)

Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Jeżeli składane jest oświadczenie o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023-2024”.

Oświadczenie - do pobrania

Wzór wniosku – do pobrania

26 August 2023

7. Środkowoeuropejska Olimpiada Matematyczna

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w zakończonej dziś 7. Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej uczeń Staszica
Stanisław Lada (1b)
zdobył medal złoty, a
Wojciech Malinowski (2b)
- medal brązowy. Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

22 August 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas pierwszych na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączone ze ślubowaniem 4 września 2023 roku na godzinę 12:00 do auli szkolnej.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla pozostałych klas odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem w auli szkolnej. Po krótkim spotkaniu z Dyrektorem szkoły zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas.

9:00 - klasy czwarte

10:00 - klasy trzecie

11:00 - klasy drugie


20 August 2023

Wynik Olimpiady Informatycznej Krajów Europy Środkowej

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w zakończonej Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej uczeń Staszica
Adam Gąsienica-Samek (2a)
zdobył złoty medal!
Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

18 August 2023

Sukces w Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w zakończonej Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej uczeń Staszica

Adam Gąsienica-Samek (2a)

zdobył złoty medal! Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

13 August 2023

Sukces w Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w zakończonej w niedzielę 13.08 w Bandungu (Indonezja) Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej uczennica Staszica
Aniela Pimpicka (3b)
zdobyła srebrny medal. Niezwykle serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

11 August 2023

Lista osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024

Lista osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024 umieszczona jest w gablocie przy wejściu do szkoły.

Nie mamy wolnych miejsc w klasach pierwszych.

Progi punktowe w rekrutacji uzupełniającej:

1AB: laureat

1DE: 173,95

1FG: 173,20

Listy podziału na poszczególne klasy zostaną umieszczone w gablocie przy wejściu do szkoły w dniu 1 września 2023 r.

8 August 2023

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Drodzy Pierwszoklasiści,

przypominamy, że 20 sierpnia mija termin podpisania umowy oraz wpłaty pierwszej raty za wyjazd integracyjny.

Pobraną z zakładki KANDYDACI umowę oraz potwierdzenie przelewu prosimy przesłać na adres mailowy: biuro@wycieczki-obozy.pl (bezpośrednio do biura Be Active). W tytule proszę wpisać "Integracja Staszic + Imię Nazwisko + klasa (1AB, 1C, 1DE lub 1FG).

2 August 2023

Ważna informacja dotycząca kontaktu z szkołą dla użytkowników Gmaila

Obecnie napotykamy problemy z dostarczaniem maili z kont Gmail. W związku z tym, prosimy wszystkich posiadających adresy e-mail na platformie Gmail, aby skorzystali z innych form kontaktu, abyśmy mogli szybko i sprawnie odpowiadać na wszelkie pytania, prośby czy uwagi.

Prosimy o wykorzystanie poniższych kontaktów:

    Telefon: (22) 825-80-85
    E-mail: staszic.lo14@eduwarszawa.pl

Pracujemy nad rozwiązaniem tych problemów technicznych i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przywrócić pełny zakres możliwości komunikacyjnych tak szybko, jak to możliwe. Przepraszamy za utrudnienia.

22 July 2023

Sukces uczniów Staszica w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej

Z wielką radością i dumą informujemy, że na zakończonej dziś w Szwajcarii Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej medale zdobyli uczniowie Staszica
Piotr Olbryś (3e) - medal srebrny
i
Mikołaj Warda (3f) - medal brązowy.
Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

17 July 2023

LIII Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Japonii uczniowie Staszica
Stanisław Karpiejczyk(4b)
i
Andrzej Maroń(3a)
zdobyli srebrne medale!
Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

10 July 2023

Szkoła Mistrzostwa Językowego

Z przyjemnością informujemy, że chętni wychowankowie brali udział w roku szkolnym 2022/2023 w innowacyjnym projekcie Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pt. Szkoła Mistrzostwa Językowego.

Zajęcia poświęcone były przede wszystkim retoryce, poprawnej polszczyźnie i skutecznej komunikacji. Chłopcy przygotowali w zespole pod opieką doktorantów UW projekt poświęcony współczesnemu językowi. Otrzymali podziękowania, dyplomy i drobne upominki.

Gratulujemy!

dyplom

10 July 2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Internacie

21 czerwca odbyło się spotkanie, na którym wychowawcy grup i kierownik Internatu podsumowali osiągnięcia i wyniki wychowanków w roku szkolnym 2022/2023.
Zostały wręczone dyplomy m.in. za wzorowe zachowanie, pracę na rzecz Internatu, udział w wolontariatach czy dbałość o porządek i estetykę oraz nagrody książkowe.
Gratulujemy!

Wszystkim wychowankom oraz ich najbliższym życzymy bezpiecznych i udanych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu.

wyróżnienia i nagrody

5 July 2023

Bałtycka Olimpiada Geograficzna

Z wielką radością i dumą informujemy, że w zakończonej w piątek Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej uczennica Staszica
Aniela Pimpicka (3b)
zdobyła srebrny medal.
Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, szczególnie w iGeo w Indonezji!!!

22 June 2023

Projekt Onkoakademia kluczem do zdrowia

Plakat - budżet-państwa -  z informacją o dofinansowaniu projektu ze środków budżetu Państwa - plik .pdf

Plakat - z informacjami nt. ww. projektu - plik .pdf

Załącznik do plakatu - regulamin i zasady udziału w projekcie - plik .pdf

21 June 2023

Zakwalifikowani na Międzynarodową Olimpiadę Chemiczną

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w 4-osobowej reprezentacji Polski na Międzynarodową Olimpiadę Chemiczną, która odbędzie się w tym roku w Szwajcarii, znalazło się dwóch uczniów Staszica:

Piotr Olbryś (3e)
i
Mikołaj Warda (3f).

Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

16 June 2023

Sukces sportowy

W zakończonym finale WOM drużyna piłki nożnej w składzie:

 • Cendecki Wojciech,
 • Czernik Emanuel,
 • Kaszycki Jan,
 • Leleń Stanisław,
 • Paleczny Grzegorz,
 • Płaza Jan,
 • Ramut Paweł,
 • Skok Marek,
 • Skok Tomasz,
 • Szczegielniak Kosma,
 • Szwejkowski Jan,
 • Wielgolewski Piotr,

zajęła III miejsce.

GRATULUJEMY DRUŻYNIE!

13 June 2023

Koncert Oratorium Mesjasz

Z radością informujemy, że nasi uczniowie - członkowie szkolnego chóru mieli możliwość wzięcia udziału w niesamowitym projekcie "Oratorium Mesjasz J. F. Händla", zwieńczonym koncertem wielkanocnym, który się odbył 22.04.2023 r. w kościele parafii św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia reportażu z niniejszego wydarzenia.

12 June 2023

Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Ogłaszamy wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych na rok szkolny 2023/2024.

Wyniki sprawdzianu do klas 1 a,b   -  150 pkt zalicza sprawdzian.

Wyniki - link

W dniu 14 czerwca 2023 r. (środa)  w godzinach 12:00 -13:00 udostępnimy do wglądu Kandydatom ich prace w auli szkolnej.

9 June 2023

Lista laureatów konkursu St@ś

Zapraszamy wszystkich laureatów na uroczyste zakończenie konkursu St@ś, które odbędzie się 13 czerwca 2023 r. o godz. 17:00 w XIV LO.


Szymon Borowiec Szkoła Podstawowa nr 9 STO
Filip Bowtruczuk Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO
Paweł Drachal Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
Alexander Dubis Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO
Antoni Glinka Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
Emil Ismayilzada Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
Marcin Michalak Szkoła Podstawowa nr 9 STO
Natalia Miziołek Katolicka Szkoła Podstawowa im. Heleny Kmieć Fundacji Na Rzecz Rodziny
Szymon Pilipczuk Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin nr 3 im. bł. ks. J. Popiełuszki
Aleksandra Rudzka Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO
Artur Smoleński Szkoła Podstawowa nr 9 STO
30 May 2023

Drużyna na Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną

Z wielką radością informujemy, że laureaci Olimpiady Geograficznej

Aniela Pimpicka (3b)
i
Jan Kwiatkowski (4i)

zakwalifikowali się do reprezentacji Polski na Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną (iGeo) w Indonezji oraz na Bałtycką Olimpiadę Geograficzną na Łotwie i w Estonii.
Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

12 May 2023

Zapraszamy do Staszica - dzień otwarty online

Drodzy Kandydaci, jeśli macie  pytania związane z naszą szkołą, zgłoście je w trakcie dnia otwartego online.

Samorząd Uczniowski przygotował  w tym celu serwer na platformie Discord. Możecie zadać pytanie w wyznaczonych podkategoriach lub w ogólnym kanale przy profilu klasy.  15.05.2023 r.  o godzinie 15.00 w tym ogłoszeniu pojawi się link do wspomnianego serwera.

Linki:

Wydarzenie to organizuje Samorząd szkolny, a na Wasze pytania odpowiadać będą uczniowie i nauczyciele.

Kiedy?
Dnia 15.05.2023 r. - poniedziałek, w godzinach 16.00-18.00.

Jeśli po dzisiejszym dniu otwartym będziecie mieli pytania dotyczące rekrutacji lub innych kwestii związanych z funkcjonowaniem naszej Szkoły , możecie napisać do Komisji rekrutacyjnej/dyrekcji lub Samorządu Szkolnego:

Zapraszamy

2 May 2023

Sukces w Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej

Z ogromną dumą i radością informujemy, że zakończoną w Danii Bałtycką Olimpiadę Informatyczną wygrał (zajął I miejsce) uczeń Staszica
Adam Gąsienica-Samek (2a)!
Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w kolejnych olimpiadach!!!
27 April 2023

49. Olimpiada Geograficzna

Z ogromną radością i dumą informujemy, że 49 Olimpiadę Geograficzną wygrał
Jan Kwiatkowski (4i).
Aniela Pimpicka (3b) zajęła 7 miejsce,
a
Jan Strzelecki(2a) miejsce 24, zostając laureatami.
Ignacy Wróblewski (2g) uzyskał tytuł finalisty.
Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

27 April 2023

Sukces sportowy

Żeńska reprezentacja naszego liceum wygrała Mistrzostwa Ochoty w piłce nożnej. Naszą szkołę reprezentowały:
- Rogiewicz Julia
- Gordon Anna
- Klimiuk Anna
- Kotowska Barbara
- Pimpicka Aniela
- Przybylik Alicja
- Michałowska Michalina
- Domitrz Cecylia
- Radzka Maja
- Więckiewicz Konstancja
- Marchel Gabriela.

Gratulujemy sukcesu!

25 April 2023

Olimpiada Języka Angielskiego

Z ogromną radością i dumą informujemy, że 47 Olimpiadę Języka Angielskiego wygrał uczeń Staszica Erwin Trynkus (4f).
Erwin otrzymał również wyróżnienie - nagrodę specjalną "Siedmiu Wspaniałych" za najlepszą pracę pisemną i za najlepszą wypowiedź ustną.
Sebastian Lasowy (4g)
i
Michal Kryska (3c)
uzyskali tytuł finalisty.
Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

24 April 2023

Sukces w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

Uprzejmie informujemy, że decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych uczennica naszej szkoły Helena Wagner z klasy 3e uzyskała tytuł finalisty.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

19 April 2023

Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewcząt

Z ogromną radością i dumą indormujemy, że na zakończonej we wtorek(18.04) w Słowenii Europejskiej (de facto światowej!) Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt uczennica Staszica
Daniela Spurtacz (4b)
zdobyła (ponownie!) medal złoty,
a Agata Stępińska(3b) - medal brązowy.
Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
18 April 2023

Olimpiada Fizyczna

W zakończonej dziś (18.04) Olimpiadzie Fizycznej uczniowie Staszica
Stanisław Karpiejczyk (4b)
i
Andrzej Maroń (3a)
zajęli odpowiednio miejsca I&III i będą reprezentować Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Japonii.
Tytuł laureata uzyskał też
Bartłomiej Lech (4i).
Tytuł finalisty uzyskali
Weronika Mierzanowska (4b),
Magdalena Ratyńska (3c),
Paweł Resiak (3f),
Adam Janik (3f)
Jan Szachuła (3f)
i
Stanisław Zieliński (3f).
Niezwykle serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

18 April 2023

Wyniki LXXII Olimpiady Fizycznej

W zakończonej dziś (18.04) Olimpiadzie Fizycznej uczniowie Staszica
Stanisław Karpiejczyk (4b)
i
Andrzej Maroń (3a)
zajęli odpowiednio miejsca I oraz III i będą reprezentować Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Japonii.
Tytuł laureata uzyskał też
Bartłomiej Lech (4i).
Tytuł finalisty uzyskali
Weronika Mierzanowska (4b),
Magdalena Ratyńska (3c),
Paweł Resiak (3f),
Adam Janik (3f)
Jan Szachuła (3f)
i
Stanisław Zieliński (3f).
Niezwykle serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

18 April 2023

Finał Konkursu STEM PW

Z wielką radością informujemy, że uczeń Grabowski Krzysztof z klasy 3b uzyskał tytuł laureata, a uczeń Adamski Karol z klasy 4i tytuł wyróżnionego finalisty w IV edycji Konkursu STEM Politechniki Warszawskiej.

Gratulujemy sukcesu!

16 April 2023

Finał Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w zakończonym w niedzielę (16 kwietnia) finale Olimpiady Lingwistyki Matematycznej uczennice Staszica

Inga Zasowska (2b)
i
Alicja Przybylik (3b)
zostały laureatkami i zakwalifikowały się do reprezentacji Polski na Międzynarodową Olimpiadę Lingwistyki Matematycznej.
Aniela Pimpicka (3b),

Gabrysia Ossowska (2c)
i
Mateusz Zentara (3b)

zdobyli tytuł finalisty tej olimpiady.

Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

13 April 2023

Kółko matematyczne dla Kandydatów

Uprzejmie informujemy, że koło matematyczne dla Kandydatów zakończyło już swoją działalność w tym roku szkolnym. Zapraszamy w przyszłym roku.

13 April 2023

Wyniki XVIII Olimpiady Przedsiębiorczości

Uprzejmie informujemy, że decyzją Komitetu Centralnego Olimpiady Przedsiębiorczości uczennica naszej szkoły Martyna Głowacka uzyskała tytuł finalisty.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

5 April 2023

Sukces sportowy

Drużyna koszykówki dziewcząt w składzie: Gabriela Arak, Lena Badylak, Joanna Ciepielewska, Hanna Kołakowska, Iga Śliwska, Hanna Tynel, Katarzyna Zaleska, Nikola Zaręba, Milena Zielińska i Maria Zyskowska zajęła II miejsce w finale LVI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Gratulacje dla dziewcząt i p. Pawła Białoszewskiego!

4 April 2023

LXXIV Olimpiada Matematyczna

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że w zakończonej 1 kwietnia 2023 r. LXXIV Olimpiadzie Matematycznej wśród 38 laureatów znalazło się 14 uczniów Staszica:

Jakub Bereza (4b) (rezerwowy na Olimpiadę Międzynarodową)
Robert Soboński (3b) (zakwalifikowany do reprezentacji na Olimpiadę Międzynarodową),
Mikołaj Cudny (4a),
Jeremi Hyska (3b),
Paweł Jastrzębski (4a),
Jan Kwieciński (3b),
Stanisław Lada (1b),
Hai An Mai (4a),
Wojciech Malinowski (2b),
Kajetan Ramsza (3a) ,
Krzysztof Zdon (4a)
Antoni Łuczak (2a),
Jan Gwiazda (3a)
i
Grzegorz Kaczmarek (2a).

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

4 April 2023

Wyniki LXIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Wyniki LXIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie Liceum Staszica Mikołaj Miernik – 4a oraz Jerzy Szempliński - 4b po udziale w eliminacjach centralnych uzyskali tytuł finalisty LXIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym o temacie przewodnim - Wybory w państwie współczesnym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

3 April 2023

Wyniki XXX Olimpiady Informatycznej

Z wielką radością informujemy, że w XXX Olimpiadzie Informatycznej:

 Adam Gąsienica-Samek 2a   uzyskał tytuł   laureat I miejsca
i został powołany do reprezentacji na zawody międzynarodowe w 2023 roku:
- Bałtycką Olimpiadę Informatyczną BOI 2023, która odbędzie się w dniach 28 kwietnia – 2 maja 2023​ r. w Lyngby (Dania)
- Środkowoeuropejską Olimpiadę Informatyczną CEOI 2023, która odbędzie się w dniach 13–19 sierpnia 2023 r.​ w Magdeburgu (Niemcy​)
- Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną IOI 2023, która odbędzie się w dniach 28 sierpnia – 4 września 2023​ w Szeged (Węgry​)

Tytuł laureata otrzymali:

Stanisław Karpiejczyk 4b
Paweł Zalewski 4c
 Marcin Rymkiewicz 2c  - został powołany do reprezentacji na  Bałtycką Olimpiadę Informatyczną  (rezerwowy)
Jerzy Olkowski 2a
Jan Gwiazda 3a
Kajetan Ramsza 3a
Robert Soboński 3b
Hubert Wasilewski 4b
Jakub Bereza 4b
Atanazy Gawrysiak 4i
Michał Szeliga 3a
Karol Bonat 3c
Stanisław Lada 1b
Jan Kwieciński 3b
Paweł Mieszkowski 4c

Tytuł finalisty z  wyróżnieniem uzyskali:

Igor Staszkiewicz 4b
Adam Szymaniak 4c
Paweł Jastrzębski 4a

Tytuł finalisty uzyskali:

Maciej Bulge 4b
Grzegorz Krawczyk 4c
Wojciech Malinowski 2b
Konrad Pajewski 2c
Tomasz Pływacz 2b
Przemysław Porczyński 3c

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

3 April 2023

Wyniki XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Z wielką radością informujemy, że trzech uczniów Liceum Staszica:

Szymon Jackowski (2b) - (3 miejsce w kraju)
Martyna Głowacka (2b)
Aniela Pimpicka (3b)

po przystąpieniu do zawodów centralnych otrzymało tytuł laureata XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Tytuł finalisty uzyskało pięciu uczniów:

Karol Daniewski - 2b
Antoni Senkowski - 3a
Kacper Dybiec - 3f
Mikołaj Michałek - 4b
Mikołaj Kmin - 4e

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

31 March 2023

Sukces historyczny

Z wielką radością informujemy, że uczeń Staszica Tymon Kłoda z klasy III A uzyskał tytuł finalisty
XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej.

Serdecznie gratulujemy!

27 March 2023

Sukces sportowy

Siatkarze z naszej szkoły zostali Mistrzami Ochoty!

Podopieczni trenera Arkadiusza Kaczyńskiego tym samym awansowali do turnieju finałowego Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Bez straty seta w grupie oraz w fazie finałowej pokazali, że zasłużyli na ten sukces w 100%. W wielkim finale nie dali szans ekipie z LO CLX Grot i tym samym zwiększyli apetyt na kolejne świetne wyniki. Gratulacje dla zawodników i sztabu szkoleniowego!!!

Wszystkim uczestniczącym ekipom dziękujemy za wspaniały turniej a kibicom za wsparcie i głośny doping. Walczymy dalej!!!

W składzie XIV LO znaleźli się Adam Stachelek, Natan Misztal, Jakub Sudoł, Bartek Polus, Hubert Szymański, Dominik Ostas, Jakub Ostas, Kacper Dybiec, Oliwier Kuliński, Kajetan Bernas (libero).

27 March 2023

Warsaw Negotiation Game

Z przyjemnością informujemy, że uczennice naszej szkoły Aleksandra Kukuła (4F) i Urszula Łajszczak (3D) reprezentujące szkołę jako drużyna Mastermind zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjnym pt: „Warsaw Negotiation Game 2023” organizowanym przez SGH w Warszawie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

21 March 2023

Sukces sportowy

W rozgrywanym 18.03.2023 r. turnieju koszykówki TRIO BASKET drużyna dziewcząt w składzie:

 • Joanna Ciepielewska,
 • Iga Śliwska,
 • Hanna Tynel,
 • Maria Zyskowska,

zajęła III miejsce.

Gratulujemy!

27 February 2023

Konkurs STEM PW

Z wielką radością informujemy, że do finału konkursu STEM Politechniki Warszawskiej zakwalifikowali się uczniowie Staszica:

 1. Karol Adamski, kl. 4i,
 2. Krzysztof Grabowski, kl. 3b,
 3. Karol Konior, kl. 3b,
 4. Wiktor Kotala, kl. 4i,
 5. Stanisław Lada, kl. 1b,
 6. Łukasz Staszewski, kl. 4i,
 7. Piotr Stolarczyk, kl. 4i.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

27 February 2023

69. Olimpiada Chemiczna

Z ogromną radością informujemy, że do finału 69. Olimpiady Chemicznej zakwalifikowali się uczniowie Staszica

Karolina Dąbrowska 3d
Mikołaj Warda 3f
Piotr Olbryś 3e
Pola Ochocka 3d
Tomasz Ostrowski 3e
Mikołaj Trochimiuk-Szczepkowski 1e
Miłosz Rosa 4e
Marta Turkiewicz 4d
Mikołaj Ośmiański 2h
i
Karolina Ignaczak 3b.

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!


25 February 2023

Wyniki drugiego etapu OI

Z wielką radością informujemy, że do finału Olimpiady Informatycznej zakwalifikowali się uczniowie Staszica:

1 Stanisław Lada 1b
2 Adam Gąsienica-Samek 2a
3 Jerzy Olkowski 2a
4 Wojciech Malinowski 2b
5 Tomasz Pływacz 2b
6 Konrad Pajewski 2c
7 Marcin Rymkiewicz 2c
8 Jan Gwiazda 3a
9 Kajetan Ramsza 3a
10 Michał Szeliga 3a
11 Jan Kwieciński 3b
12 Robert Soboński 3b
13 Karol Bonat 3c
14 Przemysław Porczyński 3c
15 Paweł Jastrzębski 4a
16 Jakub Bereza 4b
17 Maciej Bulge 4b
18 Stanisław Karpiejczyk 4b
19 Igor Staszkiewicz 4b
20 Hubert Wasilewski 4b
21 Grzegorz Krawczyk 4c
22 Paweł Mieszkowski 4c
23 Adam Szymaniak 4c
24 Paweł Zalewski 4c
25 Atanazy Gawrysiak 4i

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

15 February 2023

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Z wielką radością informujemy, że do finału 49 Olimpiady Wiedzy Technicznej zakwalifikował się uczeń Staszica

Sebastian Lasowy (4g)

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

15 February 2023

Olimpiada Astronomiczna

Z wielką radością informujemy, że do finału Olimpiady Astronomicznej zakwalifikowali się uczniowie Staszica

Adam Janik
Bartłomiej Lech
i
Stanisław Świercz.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

3 February 2023

Koło dla kandydatów

W dniu 9 lutego 2023 r. koło matematyczne dla kandydatów do klasy matex jest odwołane.

Zapraszamy ponownie po feriach tj. 2 marca 2023 roku.

31 January 2023

II tura wyborów - wyniki

W dniu 31 stycznia 2023 roku odbyły się Wybory Prezydenckie w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie opisane w §7 Ordynacji Wyborczej. Udział brało dwoje kandydatów: Karol Całka z 3g i Mateusz Leśniczak z 3c. Głos oddało 551 z 968 upoważnionych osób, co stanowi 56,92%.

Wyniki wyborów:

 • Karol Całka – 238 głosów (43,19% wszystkich),    
 • Mateusz Leśniczak – 313 głosów (56,81% wszystkich).
Tym samym na podstawie §11 Ordynacji Wyborczej, Prezydentem Samorządu Uczniowskiego XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie zostaje Mateusz Leśniczak.

GRATULUJEMY!

25 January 2023

I tura wyborów - wyniki

W dniu 25 stycznia 2023 roku odbyły się Wybory Prezydenckie w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie opisane w §7 Ordynacji Wyborczej. Udział brało troje kandydatów: Karol Całka z 3g, Tomasz Szewczyk z 3b i Mateusz Leśniczak z 3c. Głos oddało 599 z 968 upoważnionych osób.
Wyniki wyborów:

 • Karol Całka – 266 głosów (44,41% wszystkich),    
 • Mateusz Leśniczak – 251 głosów (41,9% wszystkich),
 • Tomasz Szewczyk – 82 głosy (13,69% wszystkich).

Tym samym na podstawie §13 Ordynacji Wyborczej, w związku z nieosiągnięciem przez żadnego z kandydatów połowy wszystkich ważnych głosów, Komisja zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów, w której udział wezmą następujący kandydaci: Karol Całka oraz Mateusz Leśniczak.

Gratulujemy wszystkim kandydatom!

Kandydaci wznawiają kampanię w czwartek 26 stycznia. Przypominamy, że cisza wyborcza przed II turą Wyborów zaczyna się w dniu wyborów, a głosowanie odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2023 r. Oddanie głosu będzie możliwe za pomocą tych samych linków, co w pierwszej turze.

24 January 2023

Bal kostiumowy z okazji 117. rocznicy utworzenia Szkoły

21 stycznia 2023r. po dwuletniej przerwie powróciliśmy do tradycji, jaką jest uroczyste i wspólne świętowanie kolejnych rocznic związanych z istnieniem naszej Szkoły. Tego dnia odbył się Bal kostiumowy upamiętniający 117. rocznicę utworzenia Liceum. Rozpoczął go, jak zawsze, polonez poprowadzony przez Panią Dyrektor. Wyjątkowa frekwencja sprawiła, że szkolnymi korytarzami sunął korowód ponad 300 par!

Zgodnie z tradycją nie mogło zabraknąć strojów z epoki Stanisława Staszica. Dopisała także wspaniała atmosfera, gwarantująca dobrą taneczną zabawę, zaś w stołówce szkolnej czekał na uczestników słodki poczęstunek, w tym tradycyjny tort ufundowany przez Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły. 

Ta wyjątkowa impreza nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie Organizatorów. Dziękujemy wszystkim za ogrom pracy włożonej w przygotowanie Balu - Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom, Absolwentom oraz Rodzicom. 

24 January 2023

I tura wyborów

Już niedługo odbędzie się I tura wyborów na Prezydenta Samorządu Uczniowskiego.  W związku z tym chcemy podać parę informacji dotyczących kwestii technicznych:

 • I tura odbędzie się 25 stycznia (środa), w godzinach 8:15 - 15:05.
 • Wybory odbędą się całkowicie zdalnie, na stronie wybory.w.staszic.waw.pl.
 • 24 stycznia (dzień przed I turą) każdy uczeń otrzyma na swojego szkolnego maila wiadomość z linkiem umożliwiającym głosowanie.
 • NIE NALEŻY DZIELIĆ SIĘ OTRZYMANYM LINKIEM - każdy z nich służy jako dowód tożsamości osoby głosującej, więc nie powinien być rozpowszechniany.
 • Ten sam link zostanie użyty do ewentualnej II tury wyborów.
 • Pytania należy wysyłać na maila wybory@staszic.waw.pl (prośba o pisanie z maili staszicowych, ułatwi to zidentyfikowanie piszącego).
 • Instrukcja głosowania znajduje się pod adresem: wybory.w.staszic.waw.pl/votingTutorial.
20 January 2023

Debata prezydencka

Dnia 23.01.2023 o godzinie 16.00 odbędzie się debata prezydencka w auli Szkoły, w której kandydaci na prezydenta Staszica będą mieli okazje do przedstawienia swojego programu wyborczego oraz do zawalczenia o głosy niezdecydowanych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Kandydaci:

 • Karol Całka klasa 3g,
 • Mateusz Leśniczak klasa 3c,
 • Tomasz Szewczyk klasa 3b.

W trakcie debaty przewidziana jest możliwość zadawania pytań kandydatom przez publiczność.

20 January 2023

Bal kostiumowy uczniów Staszica

Bal kostiumowy wydawany z okazji 117. rocznicy utworzenia Szkoły odbędzie się 21 stycznia 2023 r., rozpocznie się polonezem o godz. 18.00 w auli Szkoły i potrwa do 22.00.
Zasady obowiązujące podczas Balu:
•    Bal organizowany jest wyłącznie dla uczniów XIV  Liceum im. S. Staszica;
•    Zapraszanie uczestników do wejścia na Bal  będzie odbywać się w godzinach 17:00 -17:45;
•    Warunkiem uczestnictwa w Balu jest okazanie zaproszenia oraz ubranie się w strój balowy lub kostium historyczny;                                                                                                       
•    Uczestnicy Balu mogą korzystać wyłącznie  z wyznaczonych pomieszczeń szkolnych;
•    W trakcie trwania Balu obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku. Wyjście poza teren Szkoły oznaczać będzie rezygnację z dalszego udziału w uroczystości.

zapraszamy,
organizatorzy

19 January 2023

117. rocznica utworzenia Szkoły


W intencji
Ś. P.
Stanisława Staszica,
Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, Pracowników oraz Wychowanków
Szkoły Realnej, Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica, TPD 2, XIV LO im. K. Gottwalda,
XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
z okazji 117. rocznicy utworzenia Szkoły
22 stycznia 2023 roku o godzinie 19:00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta
w dawnym kościele szkolnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
przy ulicy Emilii Plater róg Wspólnej

Stowarzyszenie Wychowanków oraz Dyrekcja Szkoły im. Stanisława Staszica w Warszawie


17 January 2023

Koło matematyczne dla Kandydatów do klas matematycznych

Drodzy Kandydaci,

tak jak w ubiegłych latach zapraszamy Was na koło matematyczne dla Kandydatów do klas 1AB z autorskim programem nauczania matematyki. Zajęcia będą odbywały się w czwartki w godzinach 16:00 - 17:30 w sali 107. Udział w nich może pomóc Wam podjąć decyzję o wyborze tej klasy w rekrutacji do naszej szkoły.

Zapraszamy

13 January 2023

Ogólnopolski ranking liceów i techników 2023


12 stycznia w Auli Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ogłoszono wyniki XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023. Jak co roku uroczystość zgromadziła dyrektorów, nauczycieli i uczniów z najlepszych liceów i techników z całej Polski. Wśród gości gali byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, szkół wyższych, reprezentanci komitetów głównych olimpiad przedmiotowych oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Należy przypomnieć, że na ranking Liceów i Techników Perspektyw składają się dwa mniejsze rankingi. Są to: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących i Techników oraz Ranking Szkół Olimpijskich.
W tym roku zwycięzcą Rankingu Ogólnopolskiego została nasza Szkoła! W rankingu maturalnym mieliśmy pierwszą lokatę i drugą w rankingu olimpijskim.
Zajęliśmy tym samym pierwsze miejsce w województwie mazowieckim i pierwsze w Warszawie. Przypominamy,  że nasze liceum w  ubiegłym roku i dwa lata temu było na pierwszym miejscu w kraju , trzy lata temu na miejscu drugim, w 2019 r. – na pierwszym, w 2018 r. – na trzecim, w 2017 r. i w 2016 r. – na miejscu drugim, a w 2015 r. – na pierwszym.
Składamy serdeczne gratulacje Uczniom i ich Rodzicom oraz Nauczycielom !

Pełna galeria zdjęć z gali Perspektyw dostępna jest pod poniżej podanym adresem.
https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/articles/swieto-najlepszych-liceow-i-technikow-2023


12 January 2023

Wybory - lista kandydatów!

Do Komisji Wyborczej wpłynęły trzy zgłoszenia kandydatur na Prezydenta Samorządu Szkolnego. Wszyscy kandydaci pomyślnie przeszli weryfikację wymaganych dokumentów.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą publikujemy listę kandydatów na Prezydenta w roku 2023 wraz z programami w postaci eseju na temat: "Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie Uczniowskim XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie".

Eseje kandydatów:
Karol Całka
Mateusz Leśniczak
Tomasz Szewczyk

 

Tym samym rozpoczyna się kampania wyborcza.

5 January 2023

Harmonogram wyborów na urząd Prezydenta

Harmonogram wyborów prezydenckich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej 2022/23:

 • 11 stycznia do godz. 14.05 - Ostateczny termin zgłoszenia kandydatur, zgłoszenia przyjmowane będą w trakcie przerw po 5 i 6 godzinie lekcyjnej w samorządówce (obok sklepiku).
 • 12 stycznia po godz. 9:00 - Publikacja listy kandydatów.
 • 12-22 stycznia - Kampanie wyborcze.
 • 23 stycznia - Debata wyborcza, odbywająca się stacjonarnie w szkole. Godzina debaty zostanie podana w późniejszym terminie przez komisję wyborczą.
 • 25 stycznia - I tura wyborów, przeprowadzana w formie online.
 • 31 stycznia - Ewentualna II tura wyborów, przeprowadzana w formie online.
 • 1 lutego - Zaprzysiężenie Prezydenta.
3 January 2023

Szkolny Bal Kostiumowy dla uczniów Liceum

Bal kostiumowy wydawany z okazji 117. rocznicy utworzenia naszej Szkoły odbędzie się 21 stycznia 2023 r., rozpocznie się polonezem o godz. 18.00 w auli Szkoły i potrwa do 22.00.
Bal organizowany jest wyłącznie dla uczniów naszego Liceum. Warunkiem uczestnictwa jest okazanie imiennego zaproszenia i strój z epoki Stanisława Staszica. Panie - strój z epoki lub długie suknie balowe, Panowie - strój z epoki, frak lub garnitur.

Zapraszamy,

Uczniowie i Nauczyciele XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
oraz Stowarzyszenie Wychowanków i Rada Rodziców