Zapraszamy  uczniów do udziału w projekcie  „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” List Marszałka i Regulamin w załączeniu.

Załącznik 1 | Załącznik 2