STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99

Samorząd Szkolny

Witamy na podstronie Samorządu Uczniowskiego XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Znajdziesz tu informacje o bieżącej działalności, aktualnym składzie Rządu i ordynacji wyborczej, a także archiwum dotychczasowej działalności samorządu.

§ 100

Samorząd Uczniowski (zwany dalej Samorządem) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 104

Podstawowymi celami działalności Samorządu są:

 • reprezentacja uczniów,
 • obrona praw uczniów,
 • pośredniczenie w kontaktach uczniów z dyrekcją szkoły,
 • organizowanie życia kulturalnego i rozrywki uczniów.
§ 105

Organami Samorządu są:

 • Senat, będący najwyższą władzą Samorządu,
 • Prezydent, będący zwierzchnikiem władz wykonawczych Samorządu,
 • Rząd, wspierający pracę Prezydenta.
Statut XIV LO im. Stanisława Staszica, rodział 4.3, stan na 9.02.2009

Skład Rządu

Rząd w roku 2019

 • Prezydent - Mateusz Lisiewski, kl. 3F
 • Zastępca Prezydenta - Ewa Dutkowska, kl. 3F
 • Skarbnik - Julia Dmowska, kl. 3D
 • Komisarz ds. Inicjatywy Uczniowskiej - Szymon Cedrowski, kl. 3H
 • Komisarz ds. Kultury i Sztuki - Konstancja Porzycka, kl. 2D, Filip Anduła, kl. 3F
 • Komisarz ds. Sportu - Jan Zając, kl. 2A
 • Komisarz ds. Edukacji Ekologicznej - Felicja Warno, kl. 2F
 • Sekretarz - Członek Rządu (powołany przez Senat) - Patrycja Stępień, kl. 3F
 • Komisarz - Członek Rządu - Julia Gumiężna, kl. 3D, Pola Życka, kl. 2G, Miłosz Matraszek, kl. 2A
 • Grafika  - Martyna Libera
 • Fotograf - Marta Mękarska

Rząd w roku 2018

 • Prezydent – Michał Duchniewicz
 • Zastępca prezydenta – Tymon Radzik
 • Rzecznik Rządu – Klara Szular
 • Komisarz ds. Akcji Charytatywnych i Kiermaszy – Zosia Marciniak
 • Komisarz ds. Inicjatywy Uczniowskiej – Karolina Karol
 • Komisarz ds. Kultury i Sztuki – Maria Niesiołowska-Spanó
 • Komisarz ds. Dni i Wieczorów Tematycznych – Jakub Górski
 • Komisarza ds. Sportu i Kultury Fizycznej – Katarzyna Markowska
 • Komisarz – Michał Motyl
 • Komisarz – Bartosz Kamiński
 • Skarbnik – Jan Domański
 • Sekretarz - Michał Jachimiak

Rząd w roku 2017

 • Prezydent, koordynacja – Zuzanna Skoczylas
 • Zastępca prezydenta, grafik, fotograf – Wojtek Piotrowski
 • Marszałek senatu – Alicja Kwiecińska
 • Fotograf – Aleksandra Dagil
 • Informatyk – Maciek Jędrasik
 • Dni tematyczne – Anita Śledź
 • Bluzy – Bartek Pierzchała, Kasia Giemza
 • Dzień otwarty – Bartek Pierzchała, Kasia Giemza
 • Pomoc koleżeńska, zniżki – Szymon Ławrukiewicz
 • FB Staszicowy – Ania Kołodziejczyk
 • Kiermasz książek – Dorota Biernacka
 • Dzień Sportu, sport – Michał Kasperek, Ania Kołodziejczyk
 • Techniczny – Antek Wala
 • Skarbnik – Paweł Morgen
 • Sekretarz – Karolina Korgul
 • Chór – Michał Grochała
 • Konkurs filmowy – Ania Kołodziejczyk
 • Komisarz – Bartek Janowki
 • Komisarz – Karol Sajnok
 • Komisarz – Tymon Zgorzelski

Rząd w roku 2016

 • Prezydent: Maria Hetmańska
 • Zastępcy prezydenta: Stanisław Otowski, Bartłomiej Granat
 • Skarbnik z ramienia Senatu: Artur Puzio
 • Sekretarz z ramienia Senatu: Alicja Kwiecińska
 • Rządowy informatyk: Bartłomiej Janowski
 • Fotografowie: Kamila Hoffmann-Derlacka, Anita Śledź
 • Członkowie: Jantoni Mikulski, Kacper Rokicki, Bartłomiej Kachniarz, Marcin Pruszczyk, Jakub Grabowski, Bartosz Sadowski

Rząd w roku 2015

 • Prezydent: Krystyna Dryjańska
 • Zastępca Prezydenta: Karolina Gumiężna
 • Komisarz: Piotr Jankiewicz
 • Sekretarz z ramienia Senatu: Aleksandra Janowska
 • Skarbnik z ramienia Senatu: Magdalena Zwolińska

Rząd w roku 2014

 • Prezydent: Piotr Sochaczewski
 • Zastępca Prezydenta: Karolina Leszczyńska
 • Pierwszy Komisarz: Tomasz Schmidt
 • Drugi Komisarz: Andrzej Gruza
 • Trzeci Komisarz: Oliwia Gadomska
 • Czwarty Komisarz: Klaudia Szymańska
 • Piąty Komisarz: Karol Šnapko

Członkowie Rządu z ramienia Senatu

 • Sekretarz: Karolina Leszczyńska
 • Skarbnik: Anna Woźnica

Rząd w roku 2013

 • Prezydent: Maria Sieńko
 • Zastępca: Alicja Dyląg
 • Komisarz: Mikołaj Walczak
 • Komisarz: Andrzej Gruza
 • Komisarz: Karolina Gumiężna
 • Komisarz: Michał Szkaradek

Członkowie Rządu z ramienia Senatu

 • Sekretarz: Bartłomiej Paczek
 • Skarbnik: Marcin Piwowar

Rząd w roku 2012

 • Prezydent: Martyna Stysło
 • Zastępca: Michał Fulara

Rząd w roku 2011

 • p. o. Prezydenta: Axel Małysiak
 • Prezydent: Joanna Lech

Rząd w roku 2010

 • Prezydent: Jędrzej Bieniasz

Rząd w roku 2009

 • Prezydent: Mateusz Rataj

Rząd w roku 2008

 • Prezydent: Jan Kniahnicki

Rząd w roku 2007

 • Prezydent: Rafał Duczmal

Rząd w roku 2006

 • Prezydent: Dariusz Aksamit

Rząd w roku 2005

 • Prezydent: Marcin Gecow

Rząd w roku 2004

 • Prezydent: Kinga Kita