godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Sukces w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w zakończonej w niedzielę 13.08 w Szeged (Węgry) Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej uczeń Staszica
Adam Gąsienica Samek (3a)
zdobył srebrny medal.
Niezwykle serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

Msza święta inauguracyjna 2023/2024

W dniu 5 września zajęcia wszystkich klas rozpoczynają się od drugiej lekcji (tj. o godz.9:10).

Jednocześnie informujemy, że w Kościele Najświętszego Zbawiciela o godz. 8:00 odbędzie się Msza Święta, w której mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Agnieszka Potocka
Dyrektor XIV LO im. S. Staszica
w Warszawie

Kiermasz podręczników

Informujemy, że na początku września tradycyjnie odbędzie się kiermasz używanych podręczników organizowany przez Samorząd Uczniowski.
Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony za kilka dni.

Informacja dotycząca funkcjonowania stołówki i bufetu szkolnego

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że od nowego roku szkolnego rozpoczynamy współpracę w zakresie prowadzenia stołówki oraz bufetu szkolnego z firmą KUCHNIA Z KLASĄ. Od dnia 1 września zakup abonamentów obiadowych będzie się odbywał przez system informatyczny.

Poniżej zamieszczamy szczegółową instrukcję dotyczącą założenia konta z linkiem do zamawiania posiłków.

Karty obiadowe dla osób zarejestrowanych można odebrać 4 września 2023 w godzinach 9:00 - 13:00 w stołówce szkolnej.

Wychowankom szkolnego internatu konta zostały już założone. dane do logowania zostaną przesłane mailem, a karty obiadowe będą wydawane podczas zakwaterowania.

Instrukcja
Dofinansowanie zakupu podręczników

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023-2024 (dotyczy szkół ponadpodstawowych)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. poz. 1046) w roku szkolnym 2023/2024 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. słabosłyszący,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

  1. wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024, wraz z instrukcją wypełniania,

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole

w terminie do 7 września 2023 r. do pedagoga szkolnego pok.118

Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024 wraz z instrukcją wypełniania oraz materiały informacyjne znajdują się pod linkiem: Wyprawka szkolna - Edukacja (um.warszawa.pl)

Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Jeżeli składane jest oświadczenie o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023-2024”.

Oświadczenie - do pobrania

Wzór wniosku – do pobrania

  • 2 z 403