STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99

Regulamin

 • Konkurs odbędzie się 3 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00 w XIV LO im. Stanisława Staszica ul. Nowowiejska 37a. Przeznaczony jest dla uczniów klas VI lub młodszych szkół podstawowych, uwzględniając fakt, że w obecnym roku będzie tylko jedna wersja zadań.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie przez szkołę podstawową do dnia 17 maja 2019 formularza dostępnego pod adresem https://staszic.waw.pl/stas.
  Każda zgłoszona szkoła przesyła zbiorczą listę maksymalnie sześciu uczniów. Szkoła przed zgłoszeniem uczniów powinna uzyskać od rodziców ucznia zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 • 24 maja na stronie XIV LO zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych uczestników.
 • Czas trwania konkursu wynosi 90 min.
 • Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów ani korektorów.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie naszego Liceum.
 • Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 17 czerwca 2019r. o godz. 17:00. w budynku XIV LO
 • W sprawach wymagających dodatkowych informacji można się kontaktować z organizatorem.

Serdecznie zapraszamy Uczniów do wspólnej nauki i zabawy
Dyrektor XIV LO p. Regina Lewkowicz
Organizator: p. Henryka Korzec, p. Wojciech Martys

Zadania z poprzednich lat

Uwagi

 • Zarówno szkoły, jak i osoby indywidualne korzystają z systemu internetowego.
 • Szanse na dostanie się ucznia (ze szkoły, która zgłosiła swoich zawodników), przez zgłoszenie indywidualne, są bardzo małe.
 • Każdy uczestnik konkursu musi przynieść w dniu zawodów wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy Uczniów do wspólnej nauki i zabawy!
Dyrektor XIV LO
Regina Lewkowicz
Organizatorzy:
Henryka Korzec
Wojciech Martys.