Regulamin

 1. Konkurs matematyczny St@ś przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie przez szkołę podstawową do dnia 20 maja 2017 formularza dostępnego pod adresem https://staszic.waw.pl/stas.
  Każda zgłoszona szkoła przesyła zbiorczą listę maksymalnie pięciu uczniów, plus lista rezerwowa (pięć osób), na której kolejność ustala szkoła macierzysta.
  Pocztą zwrotną organizator prześle listę uczniów zakwalifikowanych do Konkursu. 23 maja na stronie XIV LO zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych uczestników.
 3. Konkurs odbędzie się 29 maja 2017 r. o godzinie 9:00 w XIV LO im. Stanisława Staszica ul. Nowowiejska 37a.
 4. Czas trwania konkursu wynosi 90 min.
 5. Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów ani korektorów.
 6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 7. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie naszego Liceum.
 8. Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 16 czerwca 2017 r. o godz. 17:00. w budynku XIV LO
 9. W sprawach wymagających dodatkowych informacji można się kontaktować z organizatorem.

Serdecznie zapraszamy Uczniów do wspólnej nauki i zabawy
Dyrektor XIV LO p. Regina Lewkowicz
Organizator: p. Henryka Korzec, p. Wojciech Martys

Zadania z poprzednich lat

Uwagi

 • Zarówno szkoły, jak i osoby indywidualne korzystają z systemu internetowego.
 • Szanse na dostanie się ucznia (ze szkoły, która zgłosiła swoich zawodników), przez zgłoszenie indywidualne, są bardzo małe.

Serdecznie zapraszamy Uczniów do wspólnej nauki i zabawy!
Dyrektor XIV LO
Regina Lewkowicz
Organizatorzy:
Henryka Korzec
Wojciech Martys.