STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99

 1. W jakim wymiarze godzin nauczane są języki obce i na jakim poziomie?
  Tygodniowy wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w każdej klasie znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „plan nauczania”.

 2. Jak tworzona jest grupa uczących się języka hiszpańskiego?
  Zgodnie z deklaracjami Kandydatów, pod warunkiem, że zgłosi się co najmniej 15 osób.

 3. Jaka jest liczba osób w poszczególnych klasach i czy można ją zwiększyć?
  W klasach matematycznych i informatycznej – 28 uczniów, w pozostałych 32. Liczebności tych klas nie można zwiększyć ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk w salach komputerowych i zasady podziału na grupy na zajęciach laboratoryjnych.

 4. Czy można się przenieść z matexu do innej klasy?
  Bardzo wyjątkowo i tylko na wniosek nauczyciela matematyki, pod warunkiem jednak, że w innej klasie będzie wolne miejsce.

 5. Jaki jest wymiar godzin biologii, chemii, matematyki, fizyki w klasie przyrodniczej?
  Tygodniowy wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w każdej klasie znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „plan nauczania”.

 6. Jak nauczana jest matematyka w matexie?
  W podziale na analizę matematyczną (2 lub 3 godziny tygodniowo), geometrię (2 lub 3 godziny tygodniowo) i rachunek prawdopodobieństwa (2 godziny tygodniowo w klasie drugiej).

 7. Czy nauczyciele uczący w matexie uczą w pozostałych klasach?
  Rzadko, ale uczą.

 8. Jaki jest poziom nauczania przedmiotów humanistycznych?
  Wysoki.

 9. Czy szkoła posiada internat?
  Nasi uczniowie spoza Warszawy korzystają z internatów i burs na terenie miasta. Adresy można otrzymać od naszej Pani Pedagog.

 10. Z jakimi uczelniami współpracuje szkoła i w jakim zakresie?
  Współpracujemy z UW – nauczyciele akademiccy uczą matematyki w naszych klasach matematycznych, studenci prowadzą kółka matematyczne, informatyczne, ekonomiczne, z PW mamy podpisaną umowę o współpracy polegającej między innymi na korzystaniu przez naszych uczniów ze zbiorów bibliotecznych uczelni, udziale w zajęciach laboratoryjnych, ćwiczeniach i wykładach organizowanych na uczelni, studenci prowadzą też kółko chemiczne, z SGGW - nauczyciele akademiccy tej uczelni prowadzą 3 dniowe zajęcia terenowe dla naszych pierwszoklasistów z ekologii w Rogowie, w Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej.

 11. Czy szkoła ma stołówkę?
  Tak, jest ajent.

 12. Czy za certyfikaty językowe są dodatkowe punkty?
  Nie.

 13. Czy test językowy (rozpoziomowujący) ma wpływ na przyjęcie do szkoły?
  Nie, ale pomaga dobrze ułożyć klasy.

 14. Czy do szkoły nie zostanie przyjęta osoba, która na świadectwie nie ma oceny z języka angielskiego?
  Brak oceny z języka angielskiego nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły, przecież Kandydat mógł uczyć się w gimnazjum innego języka obcego.

 15. Jakie zajęcia pozalekcyjne proponuje szkoła?
  Prowadzimy bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych. Są to kółka przedmiotowe i zainteresowań – np. chór, koło brydżowe, fotograficzne, szanty, filmowe i sportowe.

 16. Czy są lekcje etyki zamiast religii?
  Tak, można uczyć się etyki w grupach międzyklasowych, bezpośrednio po lekcjach.

 17. Jakie progi punktowe decydowały o przyjęciu do określonej klasy w roku ubiegłym?

  W roku 2017:

  do klas A, B, H - 353,0 (matex)
  do klasy C - brak progu punktowego, wszyscy uczniowie dostali się na podstawie tytułu laureata (mat-inf-fiz)
  do klas D, E - 177,0 (mat-fiz-chem-biol)
  do klas F, G - 178,8 (mat-fiz)

  W roku 2016:
  do klas A, B, G - 401,4 (matex)
  do klasy C - brak progu punktowego, wszyscy uczniowie dostali się na podstawie tytułu laureata (mat-inf-fiz)
  do klas D, H - 176,0 (mat-fiz-chem-biol)
  do klas E, F - 174,2 (mat-fiz)

  W roku 2015:
  do klas AB - 251,056 (matex)
  do klasy C - 173,644 (mat-inf-fiz)
  do klasy D - 177,768 (mat-fiz-chem-biol)
  do klasy E i F - 163,800 (mat-fiz)

  W roku 2014:
  do klas AB - 249,032 (matex)
  do klasy C - 167,478 (mat-inf-fiz)
  do klasy D - 173,133 (mat-fiz-chem-biol)
  do klasy E i F - 161,05 (mat-fiz)

  W roku 2013:
  do klas AB - 317,240 (matex)
  do klasy C - 176,365 (mat-inf-fiz)
  do klasy D - 174,130 (mat-fiz-chem-biol)
  do klasy E - 172,220 (mat-fiz + ang-niem)
  do klasy F - 168,100 (mat-fiz + ang-hiszp)

  W roku 2012:
  do klas AB - 335,77 (matex)
  do klasy C - 167,99 (mat-inf-fiz)
  do klasy D - 167,24 (mat-fiz-chem-biol)
  do klasy E - 169,21 (mat-fiz + ang-niem)
  do klasy F - 164,12 (mat-fiz + ang-hiszp)

  W roku 2011:
  do klas AB - 287,75 (matex)
  do klasy C - 148,76 (mat-inf-fiz)
  do klasy D - 157,53 (mat-fiz-chem-biol)
  do klasy E - 155,38 (mat-fiz + ang-niem)
  do klasy F - 137,80 (mat-fiz + ang-hiszp)

  W roku 2010:
  do klas AB - 325,18
  do klasy C - 155,28
  do klasy D - 157,44
  do klas E - 161,31
  do klas F - 153,19

  W roku 2009:
  do klas AB - 336,13
  do klasy C - 164,53
  do klasy D - 157,94
  do klas EF - 159,4

 18. Za jakie osiągnięcie szkoła przyznaje dodatkowe dwa punkty przy przyjęciu i ile maksymalnie można ich uzyskać?
  Cytat z obowiązującego Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 9 lutego 2010 r.:
  „2 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym; maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4;
  2 pkt. - za inne osiągnięcia, odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym:
  a) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół;
  b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego;

 19. Czy są organizowane obowiązkowe wycieczki szkolne?
  Są obowiązkowe i dofinansowane : w klasie I – warsztaty ekologiczne w Rogowie w CEPL, w kl.II – warsztaty humanistyczne w Wilnie, w kl. III – warsztaty humanistyczne w Krakowie – wszystkie wymienione są alternatywną do lekcji w szkole formą realizacji programu nauczania. Poza tym uczniowie mogą wyjechać na wycieczki integracyjne w klasach I i obozy matematyczne oraz informatyczne.

 20. Jakiej wysokości jest składka na Radę Rodziców?
  Propozycja Rady Rodziców – 300 PLN rocznie.

 21. Czy jeśli deklaruję chęć uczenia się hiszpańskiego, to muszę pisać test poziomujący z niemieckiego?
  Jeżeli deklarujesz chęć uczenia się języka hiszpańskiego w klasie, w której jest zestaw języków - angielski hiszpański, to nie musisz pisać testu z języka niemieckiego. Ale jeżeli w grę wchodzą inne oddziały, w których hiszpański jest zaproponowany wtedy, kiedy liczba chętnych będzie nie mniejsza niż 15, to na wszelki wypadek trzeba przystąpić do testu, żeby przypadkiem nie uczyć się niemieckiego w grupie dla początkujących.

 22. Czy poziom nauczania fizyki w matexie jest wyższy niż w mat-fizie?
  Nie, poziom nauczania fizyki w obu tych profilach jest taki sam.

 23. Czy uczniowie danej klasy mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych innej?
  Nie ma z tym najmniejszego problemu, uczniowie naszej Szkoły mają wstęp na wszystkie organizowane kółka.

 24. Czy po mat-fizie ma się takie same szanse wygrania Olimpiady Fizycznej, jak po matexie?
  Tak, generalnie zależy to od własnego wkładu, uczęszczania na różnej maści kółka oraz przebywania z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Choć - jak można zobaczyć na naszej stronie - więcej finalistów jest z matexu, nie zależy to bynajmniej od niższego, bądź wyższego poziomu nauczania, lecz po prostu od tego, że do matexu idzie więcej potencjalnych olimpijczyków.

 25. Jakie są możliwości nauki w liceum im. Staszica dla uczniów z innych miast - czy dysponujecie Państwo bursą szkolną i czy można ubiegać się o stypendia socjalne?
  Nasza szkoła nie ma internatu. Uczniowie spoza Warszawy korzystają z burs i internatów innych szkół. Informację o zakresie udzielanej pomocy socjalnej można znaleźć na stronie szkoły.