Wszyscy zgłoszeni zawodnicy zostali zakwalifikowani do konkursu St@ś 2011.
Prosimy wszystkich uczestników o zapoznanie się z regulaminem.

Listy zakwalifikowanych osób:
Klasy 4
Klasy 5
Klasy 6