Informujemy, że w naszej Szkole działa Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica, którego celem jest upowszechnianie osiągnięć edukacyjnych Szkoły, popularyzowanie postaci i dzieła Patrona Szkoły, współpraca z XIV LO im. S. Staszica w Warszawie i pomoc w rozwiązywaniu jego problemów wychowawczych, kulturalnych, organizacyjnych i gospodarczych oraz utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy absolwentów naszej Szkoły do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia. W ramach działania popularyzujemy historię i osiągnięcia Szkoły oraz dorobek jej wychowanków; organizujemy spotkania absolwentów z uczniami i między sobą, a także zjazdy wychowanków, w tym – raz na pięć lat – Wielki Bal Absolwenta; opiekujemy się grobem Patrona Szkoły oraz grobami zasłużonych nauczycieli oraz współpracujemy z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.

Dokładniejsze informacje znajdziecie Państwo w zakładce Absolwenci/Stowarzyszenie oraz na naszej stronie na Facebooku.