STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99

Szanowni Państwo!

W tym roku po raz kolejny zostanie przyznana, niezwykle ważna dla naszej społeczności szkolnej, Nagroda im. Jana Zydlera.

Poniżej zamieszczamy regulamin, który powołuje się na idee towarzyszące ustanowieniu Nagrody i funkcje, jakie ma ona spełnić. Bardzo liczymy na finansową pomoc pozwalającą na realizację naszego przedsięwzięcia. Nagrodzony maturzysta XIV LO im. S. Staszica, wyróżniający się wybitnymi zdolnościami matematycznymi i osiągający sukcesy w zakresie nauk ścisłych, otrzymuje pamiątkowy dyplom, podręcznik geometrii Jana Zydlera i 1500 zł. Fundatorami są grupy absolwentów lub firmy wspierające edukacyjną i wychowawczą działalność Liceum. Ze względu na to, że tegoroczna uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły odbędzie się 29 kwietnia, a nie, jak do tej pory, na przełomie czerwca i lipca, liczymy na szybszy niż zwykle odzew darczyńców decydujących o możliwości urzeczywistnienia projektu.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Macias  nauczycielka języka polskiego w XIV LO,
prezes Stowarzyszenia Wychowanków

Więcej informacji w zakładce Nagroda im. Jana Zydlera

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów, Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica, TPD 2, XIV LO im. K. Gottwalda, XIV LO im. S. Staszica w Warszawie do współpracy przy tworzeniu drugiej części monografii naszej Szkoły (od 1950 roku do czasów współczesnych).

Komitet Redakcyjny prosi o przesyłanie wspomnień, zdjęć i wszelkich innych materiałów, które można by wykorzystać w publikacji.

Zarząd Stowarzyszenia bardzo liczy na zaangażowanie w realizację ważnego dla nas wszystkich projektu.

Kontakt:
e-mail: krysialip@gmail.com, jolanta.dec@zoho.eu
tel.: +48 501 446 556 (791 976 092), +48 601 37 65 75

Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica
NIP 526-25-24-451
Pokój nr 10 przy XIV LO im. St. Staszica
ul. Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

Nr konta:
PKO BP SA IX/O Warszawa
26 1020 1097 0000 7802 0109 2709
kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Szanowne Absolwentki, Szanowni Absolwenci!

Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszego Stowarzyszenia. Prosimy wypełnić deklarację i przesłać ją na nasz adres.

Miesięczna składka wynosi 2,50 zł i można ją regulować wpłatą na nasze konto lub raz w roku w trakcie walnego zebrania (maj-czerwiec).