godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Aktualności z Kwietnia 2008

30 April 2008

Konkurs matematyczny St@ś

Serdecznie zachęcamy uczniów klas V i VI szkół podstawowych z Ochoty do wzięcia udziału w konkursie matematycznym St@ś. Odbędzie się on 2 czerwca 2008r. o godzinie 9:00 w gmachu XIV LO, ul. Nowowiejska 37A.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie zgłoszenia, które musi zawierać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasę,
 • nazwę szkoły.
Każda szkoła ma prawo zgłosić nie więcej niż 10 uczestników. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 maja 2008r. Należy je kierować na adres organizatora - XIV Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Staszica, ul. Nowowiejska 37A, 02-010 Warszawa.

Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół.

Zakończenie konkursu odbędzie się 13 czerwca o godzinie 17:00.

Pytania proszę kierować na adres webmaster@staszic.waw.pl


28 April 2008

XX Festiwal Poezji Współczesnej

Finał Festiwalu rozpoczął się o godz. 18 w piątek 18 kwietnia i trwał do póĽnych godzin wieczornych. 18 finalistów zaprezentowało 3 z 5 wierszy zgłoszonych do konkursu. Po burzliwych naradach jury wybrało i nagrodziło następujące osoby: - Kinga Makowska - XXXIII LO im. M. Kopernika - NAGRODA GRAND PRIX (WAŻKA), NAGRODA BURMISTRZA OCHOTY, NAGRODA PRZEWODNICZˇCEJ RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY i NAGRODA STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW. - Katarzyna Rybak - XI LO im. M. Reja - I NAGRODA (WAŻKA), NAGRODA PANI PREZYDENT HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ, NAGRODA PRZEWODNICZˇCEJ RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY - Karolina Dąbrowska - XIV LO im. S. Staszica - II NAGRODA (WAŻKA)oraz NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - Verena - XIV LO im. S. Staszica - III NAGRODA, NAGRODA KURATORA MAZOWIECKIEGO. Wyróżnienia otrzymali: Natalia Sitnik (ZSZ nr 31), Karolina Dąbrowska (XIV LO im. S. Staszica), Sylwia Napora(XIV LO im. S. Staszica) i Paweł Nalej (XIV LO im. S. Staszica).
28 April 2008

Czwartkowe wykłady popularne z matematyki: Słynne problemy

Serdecznie zapraszamy na dwie wiosenne sesje "Czwartkowych wykładów popularnych z matematyki" pod wspólnym tytułem "Słynne problemy".

Wykłady adresowane są do licealistów, nauczycieli, studentów nauk ścisłych, pracowników naukowych, osób, które chciałyby studiować matematykę i wszystkich innych miłośników tej nauki.


8 maja 2008, godz. 16:30, sala 4420,
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Banacha 2 (wejście od ul. Pasteura)

Michał Krych - Niewymierność, przestępność...
Wojciech Guzicki - Liczby pierwsze
Paweł Strzelecki - Hipoteza Riemanna

5 czerwca 2008, godz. 16:30, sala 403,
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ul. Śniadeckich 8 (przy pl. Konstytucji)

Rafał Latała - Problemy z prawdopodobieństwem
Michał Jóźwikowski - Gdy proste są krzywe, czyli o zabawach z geometrią
Michał Rams - Fraktale

Wstęp wolny. Każdy z wykładów potrwa około 45 minut.

Więcej informacji: tutaj.

25 April 2008

Konkurs p@scal: zmiana terminu finału

W związku z pokrywającymi się terminami zaplanowanych konkursów dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych - konkursu st@ś i p@skal, aby umożliwić uczniom szkół podstawowych udział w obydwu konkursach, termin finału konkursu p@scal zostaje przesunięty na dzień 3 czerwca godzina 9:00.

Organizatorzy konkursu


25 April 2008

Warsztaty fizyczne w Płocku

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty fizyczne, które odbędą się w Płocku, w dniach 30 czerwca - 12 lipca.
Koszt wyjazdu to 500 zł.
Zapisywać można się w sekretariacie szkoły.

Planowane tematy zajęć:

 • "Cząstki elementarne i fizyka relatywistyczna" (wykład + warsztaty)
 • "Niezwykle szczególna teoria względności" (wykład + dyskusja)
 • "Demonologia stosowana (o entropii, informacji i demonie Maxwella)" (warsztaty)
 • "Czarne dziury" (wykład)
 • "Wprowadzenie do mechaniki kwantowej" (wykład)
 • "Badanie wpływu aerozoli atmosferycznych na zmiany klimatu" (wykład + warsztaty)
 • "Badanie diod półprzewodnikowych" (warsztaty)
 • "O światach niżej niż 3 wymiarowych w półprzewodnikach" (wykład)
 • "O delcie Diraca" (wykład)
 • "Astronomia i kosmologia" (wykład)
 • "Jak obliczyć pierwiastek z -1" (warsztaty)

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i p. Stanisława Lipińskiego.

Więcej informacji: kliknij tu.

Serdecznie zapraszamy!


22 April 2008

Nagroda im. Jana Zydlera

Szanowni Państwo!

W tym roku po raz szesnasty zostanie przyznana, niezwykle ważna dla naszej społeczności szkolnej, Nagroda im. Jana Zydlera.

Poniżej zamieszczamy regulamin, który powołuje się na idee towarzyszące ustanowieniu Nagrody i funkcje, jakie ma ona spełnić. Bardzo liczymy na finansową pomoc pozwalającą na realizację naszego przedsięwzięcia. Nagrodzony maturzysta XIV LO im. S. Staszica, wyróżniający się wybitnymi zdolnościami matematycznymi i osiągający sukcesy w zakresie nauk ścisłych, otrzymuje pamiątkowy dyplom, podręcznik geometrii Jana Zydlera i 1500 zł. Fundatorami są grupy absolwentów lub firmy wspierające edukacyjną i wychowawczą działalność Liceum. Ze względu na to, że tegoroczna uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły odbędzie się 29 kwietnia, a nie, jak do tej pory, na przełomie czerwca i lipca, liczymy na szybszy niż zwykle odzew darczyńców decydujących o możliwości urzeczywistnienia projektu.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Macias - nauczycielka języka polskiego w XIV LO,
wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków


Jan Zydler (1867-1943) - autor cenionych podręczników geometrii, zasłużony organizator i pierwszy dyrektor Szkoły Realnej im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Regulamin
Nagrody im. Jana Zydlera
przyznawanej maturzyście
XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie
wyróżniającemu się wybitnymi sukcesami w zakresie nauk ścisłych


1. Celem ustanowienia nagrody jest:
- uczczenie pamięci Jana Zydlera — autora wybitnych podręczników geometrii, zasłużonego organizatora i dyrektora Szkoły Realnej im. Stanisława Staszica w Warszawie;
- wyróżnienie maturzysty, który odniósł wybitne sukcesy w zakresie nauk ścisłych i cieszy się nienaganną opinią społeczności szkolnej.

2. Nagroda przyznawana jest z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica w Warszawie i ma charakter pieniężny lub rzeczowy. Zdobywca Nagrody otrzymuje również pamiątkowy dyplom.

3. Kandydatów do Nagrody zgłaszają nauczyciele przedmiotów ścisłych. Wymagane jest zwięzłe pisemne uzasadnienie wniosku, obejmujące osiągnięcia ucznia i opinię o jego zachowaniu, złożone w sekretariacie Szkoły najpóźniej 10 dni przed terminem rozdania świadectw dojrzałości.

4. W skład Komisji — powoływanej corocznie przez Zarząd Stowarzyszenia — przyznającej Nagrodę, wchodzą: dyrektor i wicedyrektor Szkoły, dwaj nauczyciele akademiccy uczący w Szkole, trzej nauczyciele Szkoły — pełniący funkcję przewodniczących zespołów przedmiotowych: matematyków, fizyków i informatyków, prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego (lub osoba przez niego upoważniona), trzej członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków.

5. Obradom Komisji przewodniczy przedstawiciel Stowarzyszenia Wychowanków. Decyzja Komisji podejmowana jest zwykłą większością głosów, przy obecności minimum siedmiu jej członków.

6. Komisja ma prawo nieprzyznania Nagrody, jeśli jej zdaniem zgłoszeni kandydaci nie spełniają wymagań niniejszego regulaminu; Komisja ma prawo przyznania więcej niż jednej nagrody.

7. Decyzja o przyznaniu Nagrody jest ogłaszana podczas uroczystości rozdania świadectw dojrzałości.

8. Decyzje Komisji są ostateczne.

Regulamin Nagrody im. Jana Zydlera został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia dnia 14 kwietnia 2005 r. w porozumieniu z Dyrekcją XIV LO im. S. Staszica.

21 April 2008

Konkurs na projekt logo na koszulki zbliża się ku końcowi

Przypominamy, że konkurs na projekt logo, które zostanie nadrukowane na koszulki, będące nagrodami dla uczniów podczas Dnia Sportu 2008, zostanie zakończony 25 kwietnia (piątek). W związku z tym jeszcze raz zachęcamy do składania swoich projektów. Muszą one być wykonane w programie CorelDraw. Można je oddać w samorządówce lub u nauczycieli WF-u.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela prof. Hanna Noszczak.


15 April 2008

Debaty Tischnerowskie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Debatach Tischnerowskich.

Pierwsza w tym roku i jednocześnie XII w historii Debata odbędzie się 16 kwietnia (środa) o godzinie 16:30 w Sali im. Adama Mickiewicza Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego (ze względu na wymogi bezpieczeństwa należy przyjść o godzinie 15:30). Jej temat brzmi:

Demokracja na wojnie

Gośćmi spotkania będą:
 • Szymon Peres
 • Ewa Łętowska
 • Wiktor Osiatyński
Debatę prowadzić będą Marcin Król i Krzysztof Michalski.

24 kwietnia o godzinie 18:00 w Sali im. Adama Mickiewicza Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się XIII Debata Tischnerowska. Jej tematem będą:

Wartości w polityce międzynarodowej

Gośćmi spotkania będą:
 • Madeleine Albright
 • Bronisław Geremek
 • Paweł Kowal
 • Radosław Sikorski
 • Aleksander Smolar
Debatę prowadzić będą Marcin Król i Krzysztof Michalski.

Wstęp wolny.


Debaty Tischnerowskie to cykl dyskusji organizowanych na Uniwersytecie Warszawskim od 2004 roku przez Katedrę im. Erazma z Rotterdamu UW i Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. Jak piszą Autorzy, debaty są wyrazem szacunku i pamięci dla ks. Józefa Tischnera, członka pierwszej Rady Katedry. Ich zadaniem jest stawianie pytań i dyskusja o najważniejszych problemach współczesnej demokracji. Biorą w nich udział światowej sławy intelektualiści, naukowcy oraz politycy.

Audytorium Maximum UW znajduje się w Kampusie UW (wejście przez Bramę Główną przy Krakowskim Przedmieściu).

Więcej szczegółów na stronie internetowej Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych im. Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu Warszawskiego.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Debatach!

10 April 2008

Konkurs informatyczny p@scal

Informujemy, że XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica organizuje konkurs informatyczny p@scal dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki i informatyki do zorganizowania szkolnego etapu tego konkursu na bazie opracowanych przez organizatora zadań i zasad.


Zadaniem uczniów jest rozwiązanie 6 zadań o charakterze matematyczno-algorytmicznym. Ich wykonanie nie wymaga wiedzy spoza zakresu programu szkoły podstawowej. Etap szkolny odbędzie się 28 kwietnia 2008r. o godzinie 14:00 w tych szkołach podstawowych, które zechcą go przeprowadzić. Do finału konkursu przechodzą zwycięzcy etapu szkolnego, czyli osoby które zdobyły najwyższą liczbę punktów w swojej szkole i wykonały całkowicie poprawnie co najmniej 3 zadania. Finał konkursu odbędzie się 3 czerwca 2008r. o godzinie 9:00 w budynku Liceum.

Wszyscy zwycięzcy etapu szkolnego otrzymują nagrody. Nagrodą główną jest palmtop.

Aby zgłosić szkołę do konkursu należy wysłać list o temacie nazwa szkoły i treści adres e-mail do korespondencji na adres pascal@staszic.waw.pl do dnia 24 kwietnia 2008r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w regulaminie konkursu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres pascal@staszic.waw.pl.

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie i życzymy sukcesów!

10 April 2008

Finaliści XX Festiwalu Poezji Współczesnej

Z radością informujemy, że finalistami XX Festiwalu Poezji Współczesnej zostali:

Lp.IMIĘNAZWISKOSZKOŁA
1.KarolinaDąbrowskaXIV LO im.S.Staszica
2.Justyna GrabowskaXL Liceum im.S.Żeromskiego
3.ZofiaGraniewskaLXIII LO im. L.Kossutha
4.AntoninaKłudkiewiczXIV LO im.S.Staszica
5.KatarzynaKosmowskaXLIV LO im. A.Dobiszewskiego
6.KingaMakowskaXXXIII LO im.M. Kopernika
7.KarolinaMikołajczykXLILO im. J.Lelewela
8.PawełNalejXIV LO im.S.Staszica
9.SylwiaNaporaXIV LO im.S.Staszica
10.PaulinaPiekarskaXXVI LO im.gen.H.Jankowskiego "KUBY"
11.AlicjaRaszkowskaXIV LO im.S.Staszica
12.KatarzynaRybakXI LO im.M. Reja
13.PawełSadurskiXXVI LO im.gen.H.Jankowskiego "KUBY"
14.NataliaSitnikZasadnicza Szkoła Zawodowa nr 31
15.AleksandraStembnowskaXXXVII LO im.J.Dąbrowskiego
16.Kinga MariaTymińskaXI LO im.M. Reja
17.MagdalenaWiesiakXV LO im.N. Żmichowskiej
18.MagdalenaZnamionkiewiczCXII LO im.J.Ursyna Niemcewicza

Przypominamy, że Finał Festiwalu odbędzie się 18 kwietnia 2008 r. w auli Liceum o godz. 18:00. Twórcy prezentują w Finale Festiwalu 3 wybrane przez siebie teksty spośród zgłoszonych wierszy. Warsztaty interpretacyjne odbędą się 15 i 17 kwietnia o godzinie 18:00 w gmachu XIV LO - sala 121.

Honorowy patronat nad Festiwalem Poezji Współczesnej sprawuje Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.


Bardzo przepraszam za opóźnienie w publikacji nazwisk finalistów.
Webmaster

8 April 2008

Konkurs na EX-LIBRIS

Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na EX-LIBRIS. Do końca lutego wpłynęło 17 prac. Komisja w składzie B. Godzisz, E. Baś, M. Jaworska i Ja wybrałyśmy zwycięskie rysunki (choć nie było to łatwe). Lista nagrodzonych: I miejsce - Katarzyna Nurowska (2F) II miejsce - Patrycja Wysokińska (2A) III miejsce - Anna Kłudkiewicz (2E). W dniu dzisiejszym wręczone zostały nagrody naszym laureatkom. Serdecznie gratuluję!!! Poniżej publikuję nagrodzone prace.
5 April 2008

Kultura 2.0: "Czy YouTube to Jarocin i dlaczego nie?" - Spotkanie o kulturze niezależnej lat 80.

8 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Kultura 2.0", które organizowane we współpracy z Mirkiem Makowskim, absolwentem wydziału historycznego UW – który w latach 80. był fotografem, projektantem i obserwatorem polskiego rocka (http://www.pracownia52.pl).

Tematem spotkania będzie kultura niezależna, a w szczególności muzyka rockowa lat 80. oraz porównanie jej ówczesnego stanu, dokonań i ograniczeń – z procesami , które obserwujemy dziś.

Kiedy: 8 kwietnia 2008, godz. 19.00

Gdzie: Stara Drukarnia przy ul. Ogrodowej 31/35 (róg Żelaznej), w pobliżu Klubokawiarnii Chłodna 25, w Warszawie

Wstęp wolny.


Uczestnicy będą szukać różnic i podobieństw w funkcjonowaniu i recepcji muzyki wtedy i dzisiaj, w czasach „kultury 2.0". Czy z funkcjonowania kultury wówczas można dzisiaj czerpać wzór? Czy podobnie traktowano kwestie własności intelektualnej, czy istniało wówczas piractwo?

Wreszcie czym było – w świetle funkcjonującego dziś prawa autorskiego – nagminne rejestrowanie przez młodych ludzi – koncertów ich ulubionych wykonawców? Koncertów i muzyki dodajmy – zwykle praktycznie wcale, lub śladowo pojawiającej się w PRL-owskich mediach.

Drugim wątkiem będzie kwestia archiwizacji ówczesnej kultury. Czy łatwo jest dotrzeć do materiałów z tamtych lat? Czy na przeszkodzie stają prawa autorskie? Jak archiwizować kulturę popularną?

Spotkanie rozpocznie się koncertem retro-punkowej grupy LD50 (http://www.ld50punk.pl/). Pokażemy również zdjęcia z lat 80. z kolekcji Mirka Makowskiego.

Goścmi spotkania będą:

 • Robert Jarosz – dziennikarz, wydawca, animator kultury; ostatnio współwydawca znakomicie przygotowanej, praktycznie pionierskiej edycji nagrań grupy „Siekiera" z 1984 r.
  http://www.zjarocina.pl/
 • Tomek Lipiński – muzyk i autor tekstów zalożyciel grup takich jak m.in. Brygada Kryzys, Tilters
  http://www.tilters.pl/
 • Michał Szymański – archiwista-amator, dokumentujący wczesne lata polskiego punka, reggae i rocka
  http://www.mitologie.pl/michasz/main.php
 • Marcin Jacobson - debiutujący kiedyś w klubie „Żak" w Gdańsku DJ (lata 70.), później manager wielu zespołów rockowych w czasach PRL-u (w tym grup tzw. Muzyki Młodej Generacji, a też innych: Dżem, Krzak, TSA…), dziś: wydawca i nadal manager
  http://www.jacobson.pl/

Spotkania “Kultura 2.0” prowadzą Mirek Filiciak i Alek Tarkowski we współpracy z Polskim Wydawnictwem Audiowizualnym.
Mirek Filiciak jest medioznawcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Alek Tarkowski jest socjologiem pracującym w ICM UW, gdzie koordynuje projekt Creative Commons Polska. Razem piszą bloga “Kultura 2.0”

Zapraszamy!

4 April 2008

XX Festiwal Poezji Współczesnej

Pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
XX Festiwal Poezji Współczesnej
w środowisku szkół średnich w Warszawie
XIV LO im. S. Staszica

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich Warszawy do wzięcia udziału w XX Festiwalu Poezji Współczesnej. Zgłoszenia własnych 5 utworów o dowolnej tematyce (na płycie CD lub pocztą elektroniczną – sekretariat@staszic.waw.pl i w wersji drukowanej) z zaznaczeniem podstawowych informacji o autorze:

 • nazwę szkoły, do której uczęszcza,
 • klasę i jej profil,
 • imię, nazwisko lub godło,
 • numer telefonu (ewentualnie e-mail),
należy dostarczyć do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica, ul. Nowowiejska 37a, do 7 kwietnia 2008 r.

Uprzejmie informujemy, że przesłanych tekstów nie zwracamy.

Twórcy prezentują w Finale Festiwalu 3 wybrane przez siebie teksty spośród 5 zgłoszonych wierszy. Warsztaty interpretacyjne odbędą się 15 i 17 kwietnia o godzinie 18:00 w gmachu XIV LO - sala 121. Lista twórców zakwalifikowanych do Konkursu zostanie wywieszona w gablocie przed Szkołą i na stronie internetowej Szkoły 9 kwietnia 2008 r. Finał Festiwalu odbędzie się 18 kwietnia 2008 r. w auli Liceum o godz. 18:00.

W Jury zasiądą wybitni przedstawiciele środowisk twórczych Warszawy.

Honorowy patronat nad Festiwalem Poezji Współczesnej sprawuje Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.