Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na EX-LIBRIS. Do końca lutego wpłynęło 17 prac. Komisja w składzie B. Godzisz, E. Baś, M. Jaworska i Ja wybrałyśmy zwycięskie rysunki (choć nie było to łatwe). Lista nagrodzonych: I miejsce - Katarzyna Nurowska (2F) II miejsce - Patrycja Wysokińska (2A) III miejsce - Anna Kłudkiewicz (2E). W dniu dzisiejszym wręczone zostały nagrody naszym laureatkom. Serdecznie gratuluję!!! Poniżej publikuję nagrodzone prace.


Nina Capała