godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa
Wykaz podręczników do klasy trzeciej 4-letniego liceum (po Szkole Podstawowej)

L.p.

PRZEDMIOT

AUTOR/ AUTORZY

WYDAWNICTWO

TYTUŁ

Język polski

Anna Równy,
Joanna Ginter,
Joanna Koscierzyńska,
Anna Cisowska,
Aleksandra Wróblewska,
Małgorzata Matecka

Nowa Era

Ponad słowami 3. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Szkoły ponadpodstawowe. Podręcznik: część 1-2

Język angielski

Clive Oxenden, 
Christina
LathamKoenig, 
Paul Seligson

Wyd. Oxford

English File (third edition/ fourth edition) 
Upper-intermediate, Advanced, Advanced Plus

S. McKinlay, B.Hastings

wyd. Pearson Success Advanced
Sue Kay,Vaughan
Jones,
Monica Berlis,
i in.
wyd. Pearson Focus 5
Focus (second edition) 5
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Wyd.Express 
Publishing
On Screen C1

Język niemiecki

B. Jaroszewicz,
J.Szurmant,
A.
Wojdat-Niklewska

Wyd.Pearson

Perfekt 2

Giorgio Motta 
B. Ćwikowska
Wyd.LektorKlett Podręcznik Direkt Neu 2b, 3

Język hiszpański

Francisco
Castro Vindez – praca zbiorowa 
Francisco

Nuevoespanol en marcha 
A1+A2
Nivelbasico/ Wyd. SGEL 

Castro Vindez
 – praca 
zbiorowa
Nuevoespanol en marcha 
poziom 2/ wyd. SGEL

Historia

Autorzy
 - praca zbiorowa

WSiP

Historia 3 Podręcznik
Zakres podstawowy 2021

Biologia

klasy 3de

Franciszek Dubert,
Marek Guzik,
Anna Helmin,
Jolanta Holeczek,
Stanisław Krawczyk,
Władysław Zamachowski

Nowa Era

Nowa Era “Biologia na czasie 3 poziom rozszerzony”

klasy 3abcfgi Jolanta Holeczek Nowa Era Nowa Era “Biologia na czasie 3 poziom podstawowy”

Geografia

Anna Dubownik,
Marcin Nowak,
Marcin Świtoniak,
Czesław Adamiak,
Barbara Szyda

Nowa Era

Oblicza geografii 3
– zakres podstawowy

Matematyka
(nie dotyczy
klas A i B)

M. Kurczab,
E. Kurczab,
E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Podręcznik do klasy 3
(zakres rozszerzony) +
zbiór zadań
(zakres rozszerzony)

Fizyka
Klasy 3abcfg

Marcin Braun,
Agnieszka Byczuk,
Krzysztof Byczuk,
Elżbieta Wójtowic

Nowa Era

Zrozumieć fizykę 3

Klasy 3de Marcin Braun,
Weronika Śliwa
Nowa Era Odkryć fizykę 3

Chemia
Klasy 3abcfgi- podstawa

Praca zbiorowa

WSiP

CHEMIA 3, Podręcznik Liceum
i Technikum, zakres podstawowy

Klasy 3de
rozszerzenie (mat.-przyr.)
Witold Danikiewicz,
Rafał Szmigielski
Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro CHEMIA Podręcznik do liceów
i techników. Część 3. Zakres rozszerzony

Informatyka

ewentualny zakup podręcznika
we wrześniu po spotkaniu z nauczycielem.

Podstawy przedsiębior-

czości

Bez nowego podręcznika

Algorytmika

Klasy A i B

ewentualny zakup podręcznika
we wrześniu po spotkaniu z nauczycielem.

Religia

ks. prof. Jan Szpet
i Danuta Jackowiak

wyd. św. Wojciecha

"Moje miejsce w Świecie"

Etyka

Bez podręcznika