godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99

Odwoływanie obiadów prosimy zgłaszać do godz. 10:00 rano:

  • pod nr tel.: 22 825-80-87
  • osobiście w stołówce szkolnej.

W informacji o odwołaniu proszę podać nazwisko i imię dziecka, klasę i daty nieobecności

np. Jan Nowak, IIc, 11.03-15.03.2015