Zasady rekrutacji do XIV LO im. Stanisława Staszica na rok szkolny 2018/2019 zostaną podane w późniejszym terminie.