godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

szkolny plan nauczania na rok szkolny 2023/2024
 rozszerzenia: uniwersytecka matematyka, fizyka
lp. przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
klasa I klasa II klasa III klasa IV
P R P R P R P R P R
1 język polski 4
4
4
4
16
2 j. angielski 3
3
3
3
12
3 j.niemiecki/j.hiszpański 2
2
2
2
8
4 filozofia 1


1
5 historia 2
2
2
1
7
6 Hit 2
1
3
7 Biznes i zarządzanie 1
1
2
8 geografia 1
2
1


4
9 biologia 1
2
1


4
10 chemia 1
2
1


4
11 fizyka 1 2 1 2 2 3
2 4 9
12 matematyka 3 3 4 2 3 3 4 2 14 10
13 informatyka 1
1
1


3
14 WF 3
3
3
3
12
15 edukacja dla bezpieczeństwa 1


1
16 GW 1
1
1
1
4

razem 28 5 29 4 24 6 18 4 99 19
17 matematyka 3 2 3 2
10
18 fizyka 2 2 3 2
9
19 przedmiot uzup.-Algorytmika
1 1 2
4

kontrola rozszerzeń 5 5 7 6
23

liczba godzin 33 34 31 24 122

dyspozycja Dyrektora 3 3

Razem godzin 36 34 31 24 125

razem godzin  30
34
32
25
121

rozszerzenia 4
5
7
6
22

religia 2
2
2
2WDŻ 0,4
0,4
0,4
0,4


Razem godzin
38
36
33
26doradztwo zawodowe min 10 godzin w cyklu szkoleniaszkolny plan nauczania na rok szkolny 2023/2024 rozszerzenia:

mat-fiz-inf

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

Łączna liczba godzin

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

 

4

 

4

 

4

 

16

 

2

j. angielski

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

3

j. niemiecki/j. hiszpański

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

4

filozofia

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5

historia

2

 

2

 

2

 

1

 

7

 

6

HiT

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

7

Biznes i Zarządzanie

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

8

geografia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

9

biologia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

10

chemia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

11

fizyka

1

1

1

2

2

3

 

2

4

8

12

matematyka

3

2

4

2

3

2

4

2

14

8

13

informatyka

1

1

1

1

1

2

 

2

3

6

14

WF

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

15

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

16

GW

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

 

razem

28

4

29

5

24

7

18

6

99

22

17

matematyka

2

2

2

2

 

8

18

fizyka

1

2

3

2

 

8

19

informatyka

1

1

2

2

 

6

 

kontrl rozszerzeń

4

5

7

6

 

22

 

liczba godzin

32

34

31

24

121

 

 

dyspozycja dyrektora

3

3

 

 

Razem godzin

35

34

31

24

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem godzin wg. Rozprządzenia

30

 

34

 

32

 

25

 

121

 

 

rozszerzenia

4

 

5

 

7

 

6

 

22

 

 

religia

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

WDŻ

0,37

 

0,37

 

0,37

 

0,37

 

 

 

Razem godzin

 

37,4

 

36

 

33

 

26

 

 

 

 

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia

 

 


szkolny plan nauczania na rok szkolny 2023/2024 rozszerzenia:

mat-chem-biol

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

Łączna liczba godzin

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

 

4

 

4

 

4

 

16

 

2

j. angielski

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

3

j. niemiecki/j. hiszpański

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

4

filozofia

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5

historia

2

 

2

 

2

 

1

 

7

 

6

HIT

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

7

Biznes i Zarządzanie

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

8

geografia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

9

biologia

1

1

2

1

1

3

 

3

4

8

10

chemia

1

1

2

2

1

2

 

2

4

7

11

fizyka

1

 

1

 

2

 

 

 

4

 

12

matematyka

3

2

4

2

3

2

4

1

14

7

13

informatyka

1

 

1

 

1

 

 

 

3

 

14

WF

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

15

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

16

GW

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

 

razem

28

4

29

5

24

7

18

6

99

22

17

matematyka

2

2

2

1

 

7

18

chemia

1

2

2

2

 

7

19

biologia

1

1

3

3

 

8

 

kontrl rozszerzeń

4

5

7

6

 

22

 

liczba godzin

32

34

31

24

121

 

 

dyspozycja dyrektora

3

3

 

 

Razem godzin

35

34

31

24

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem godzin wg. Rozprządzenia

30

 

34

 

32

 

25

 

121

 

 

rozszerzenia

4

 

5

 

7

 

6

 

22

 

 

religia

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

WDŻ

0,37

 

0,37

 

0,37

 

0,37

 

 

 

Razem godzin

 

37

 

36

 

33

 

26

 

 

 

 

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia

 

 


szkolny plan nauczania na rok szkolny 2023/2024 rozszerzenia:

mat-fiz

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

Łączna liczba godzin

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

 

4

 

4

 

4

 

16

 

2

j. angielski

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

3

j. niemiecki/j. hiszpański

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

4

filozofia

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5

historia

2

 

2

 

2

 

1

 

7

 

6

Hit

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

7

Biznes i Zarządzanie

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

8

geografia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

9

biologia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

10

chemia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

11

fizyka

1

2

1

3

2

4

 

3

4

12

12

matematyka

3

2

4

2

3

3

4

3

14

10

13

informatyka

1

 

1

 

1

 

 

 

3

 

14

WF

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

15

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

16

GW

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

 

razem

28

4

29

5

24

7

18

6

115

 

17

matematyka

2

2

3

3

 

10

18

fizyka

2

3

4

3

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrl rozszerzeń

4

5

7

6

 

22

 

liczba godzin

32

34

31

24

121

 

 

dyspozycja  Dyr.

3

3

 

 

Razem godzin

35

34

31

24

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem godzin wg. Rozprządzenia

30

 

34

 

32

 

25

 

121

 

 

rozszerzenia

4

 

5

 

7

 

6

 

22

 

 

religia

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

WDŻ

0,37

 

0,37

 

0,37

 

0,37

 

 

 

Razem godzin

 

37

 

36

 

33

 

26

 

 

 

 

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia