godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

szkolny plan nauczania na rok szkolny 2023/2024 - rozszerzenia:

uniwersytecka matematyka, fizyka

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

Łączna liczba godzin

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

 

4

 

4

 

4

 

16

 

2

j. angielski

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

3

j.niemiecki

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

4

filozofia, muzyka, plastyka, kultura antyczna, j. łaciński

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5

historia

2

 

2

 

2

 

1

 

7

 

6

Hit

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

7

B i Z

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

8

geografia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

9

biologia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

10

chemia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

11

fizyka

1

2

1

2

2

3

 

2

4

9

12

matematyka

3

3

4

2

3

3

4

2

14

10

13

informatyka

1

 

1

 

1

 

 

 

3

 

14

WF

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

15

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

16

GW

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

 

razem

28

5

29

4

24

6

18

4

99

19

17

matematyka

3

2

3

2

 

10

18

fizyka

2

2

3

2

 

9

19

przedmiot uzup. - Algorytmika

 

1

1

2

 

4

 

kontrl rozszerzeń

5

5

7

6

 

23

 

liczba godzin

33

34

31

24

122

 

 

dyspozycja  Dyr.

3

3

 

 

Razem godzin

36

34

31

24

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem godzin wg. Rozprządzenia

30

 

34

 

32

 

25

 

121

 

 

rozszerzenia

4

 

5

 

7

 

6

 

22

 

 

religia

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

WDŻ

0,37

 

0,37

 

0,37

 

0,37

 

 

 

Razem godzin

 

38,4

 

36,4

 

33,4

 

26,4

 

 

 

 

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia

 

 


szkolny plan nauczania na rok szkolny 2023/2024 rozszerzenia:

mat-fiz-inf

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

Łączna liczba godzin

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

 

4

 

4

 

4

 

16

 

2

j. angielski

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

3

j.niemiecki

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

4

filozofia, muzyka, plastyka, kultura antyczna, j. łaciński

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5

historia

2

 

2

 

2

 

1

 

7

 

6

HiT

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

7

B i Z

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

8

geografia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

9

biologia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

10

chemia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

11

fizyka

1

1

1

2

2

3

 

2

4

8

12

matematyka

3

2

4

2

3

2

4

2

14

8

13

informatyka

1

1

1

1

1

2

 

2

3

6

14

WF

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

15

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

16

GW

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

 

razem

28

4

29

5

24

7

18

6

99

22

17

matematyka

2

2

2

2

 

8

18

fizyka

1

2

3

2

 

8

19

informatyka

1

1

2

2

 

6

 

kontrl rozszerzeń

4

5

7

6

 

22

 

liczba godzin

32

34

31

24

121

 

 

dyspozycja dyrektora

3

3

 

 

Razem godzin

35

34

31

24

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem godzin wg. Rozprządzenia

30

 

34

 

32

 

25

 

121

 

 

rozszerzenia

4

 

5

 

7

 

6

 

22

 

 

religia

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

WDŻ

0,37

 

0,37

 

0,37

 

0,37

 

 

 

Razem godzin

 

37,4

 

36

 

33

 

26

 

 

 

 

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia

 

 


szkolny plan nauczania na rok szkolny 2023/2024 rozszerzenia:

mat-chem-biol

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

Łączna liczba godzin

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

 

4

 

4

 

4

 

16

 

2

j. angielski

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

3

j.niemiecki

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

4

filozofia, muzyka, plastyka, kultura antyczna, j. łaciński

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5

historia

2

 

2

 

2

 

1

 

7

 

6

HIT

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

7

B i Z

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

8

geografia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

9

biologia

1

1

2

1

1

3

 

3

4

8

10

chemia

1

1

2

2

1

2

 

2

4

7

11

fizyka

1

 

1

 

2

 

 

 

4

 

12

matematyka

3

2

4

2

3

2

4

1

14

7

13

informatyka

1

 

1

 

1

 

 

 

3

 

14

WF

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

15

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

16

GW

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

 

razem

28

4

29

5

24

7

18

6

99

22

17

matematyka

2

2

2

1

 

7

18

chemia

1

2

2

2

 

7

19

biologia

1

1

3

3

 

8

 

kontrl rozszerzeń

4

5

7

6

 

22

 

liczba godzin

32

34

31

24

121

 

 

dyspozycja dyrektora

3

3

 

 

Razem godzin

35

34

31

24

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem godzin wg. Rozprządzenia

30

 

34

 

32

 

25

 

121

 

 

rozszerzenia

4

 

5

 

7

 

6

 

22

 

 

religia

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

WDŻ

0,37

 

0,37

 

0,37

 

0,37

 

 

 

Razem godzin

 

37

 

36

 

33

 

26

 

 

 

 

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia

 

 


szkolny plan nauczania na rok szkolny 2023/2024 rozszerzenia:

mat-fiz

lp.

przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

Łączna liczba godzin

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

1

język polski

4

 

4

 

4

 

4

 

16

 

2

j. angielski

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

3

j.niemiecki

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

4

filozofia, muzyka, plastyka, kultura antyczna, j. łaciński

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5

historia

2

 

2

 

2

 

1

 

7

 

6

Hit

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

7

B i Z

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

8

geografia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

9

biologia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

10

chemia

1

 

2

 

1

 

 

 

4

 

11

fizyka

1

2

1

3

2

4

 

3

4

12

12

matematyka

3

2

4

2

3

3

4

3

14

10

13

informatyka

1

 

1

 

1

 

 

 

3

 

14

WF

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

15

edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

16

GW

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

 

razem

28

4

29

5

24

7

18

6

115

 

17

matematyka

2

2

3

3

 

10

18

fizyka

2

3

4

3

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrl rozszerzeń

4

5

7

6

 

22

 

liczba godzin

32

34

31

24

121

 

 

dyspozycja  Dyr.

3

3

 

 

Razem godzin

35

34

31

24

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem godzin wg. Rozprządzenia

30

 

34

 

32

 

25

 

121

 

 

rozszerzenia

4

 

5

 

7

 

6

 

22

 

 

religia

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

WDŻ

0,37

 

0,37

 

0,37

 

0,37

 

 

 

Razem godzin

 

37

 

36

 

33

 

26

 

 

 

 

doradztwo zawodowe

min 10 godzin w cyklu szkolenia