Harmonogram działań  kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2018/2019 zostanie podany w późniejszym terminie.