godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99

W  rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021, wyjątkowo, ze względu na pandemię COVID-19, nie zostanie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych. Rekrutacja do tych klas będzie przeprowadzona na ogólnych zasadach. Przy wyborze tego profilu należy jednak pamiętać, że jest on polecany uczniom, którzy wykazują ponadprzeciętne uzdolnienia i zainteresowania matematyczne, a zmiana profilu na inny w naszej Szkole, w trakcie roku szkolnego, będzie niemożliwa ze względu na ściśle określoną  liczbę miejsc we wszystkich klasach.

Tydzień Otwarty w Staszicu 25 - 29 maja 2020 r.

Drodzy Kandydaci,

w dniach 25 – 29 maja zapraszamy Was na Tydzień Otwarty w Staszicu. W tych dniach uruchomimy dwa adresy e-mailowe pod którymi uzyskacie odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania dotyczące naszej szkoły. 

Pod adresem rekrutacja@staszic.waw.pl na Wasze pytania odpowiadać będzie Komisja Rekrutacyjna.

Pod adresem rekrutacjaSU@staszic.waw.pl na Wasze pytania odpowiadać będą uczniowie – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 

Oba powyższe adresy będą aktywne wyłącznie w Tygodniu Otwartym.

Adres szkola@staszic.waw.pl jest aktywny stale i na zadane tam pytania odpowiada Dyrektor Szkoły.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieścimy też w zakładce KANDYDACI/pytania.

Spotkanie informacyjne

Kandydaci, z przykrością odwołujemy spotkanie informacyjne zaplanowane na 23 marca 2020 r. Prosimy o śledzenie informacji na stronie.

Kółko matematyczne dla kandydatów

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie organizuje bezpłatne zajęcia z matematyki dla zainteresowanych i uzdolnionych w tym kierunku uczniów klas  ósmych szkoły podstawowej. Konsultacje adresowane są przede wszystkim do kandydatów do klas matematycznych z autorskim programem nauczania w XIV Liceum.

Udział w zajęciach ułatwi młodzieży dokonanie właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Informujemy, że czwartkowe kółko matematyczne wystartowało od października 2019 r. Zajęcia są otwarte dla wszystkich ósmoklasistów. Nie wymagamy wcześniejszego zgłaszania się.

Zajęcia odbywają się w czwartki w sali 209 w godzinach 16:00-17:30 do końca kwietnia 2020 roku.

O szkole

Nasza Szkoła powstała w wyniku decyzji, jaką w 1905 roku podjęło Stowarzyszenie Techników w Warszawie, decyzji utworzenia nowej, wzorcowej uczelni. Ze względu na niezwykłość tej inicjatywy, uzyskano zgodę, aby większości przedmiotów nauczać w języku polskim. Już wtedy uczniom stawiano wysokie wymagania.

Czym jest Szkoła dzisiaj? O jej charakterze z pewnością zadecydowało utworzenie w 1968 roku klas dla "młodzieży utalentowanej matematycznie", z autorskim programem Szkoły, opracowanym przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego Stanisława MazuraObecnie nie istnieje żadna klasa w Szkole, w której nie nauczano by matematyki przynajmniej na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie XIV LO w Warszawie wciąż zdobywają najwyższe miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych z matematyki, fizyki, informatyki, języka angielskiego, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotów. Po skończeniu Szkoły bez trudu dostają się na wyższe uczelnie, a po ich skończeniu zajmują wysokie i odpowiedzialne stanowiska.

Na czym polega sukces? Z pewnością jednym z najistotniejszych czynników jest znakomita kadra nauczycielska. Nie można też odmówić wagi, jaką dla sukcesów naszych uczniów ma znajomość uniwersalnego języka, jakim jest matematyka, w szczególności zaś zasad logiki. Ich znajomość jest konieczna do zrozumienia nauki, ale nie można poradzić sobie bez nich także w sztuce, czy nawet teologii. Zdolność logicznego i krytycznego myślenia jest niezbędna przy zgłębianiu historii i wiedzy o społeczeństwie. Temat jest jednak zbyt rozległy, aby choćby próbować wyczerpać go w tym miejscu.

Szkoła stara się przedstawiać treści w ciekawy sposób m.in. poprzez projekty edukacyjne. 
Od 2002 roku wszystkie klasy pierwsze wyjeżdżają na warsztaty ekologiczne do Rogowa koło Łodzi (w 4-letnim liceum klasy drugie). Zajęcia terenowe i wykłady są prowadzone przez nauczycieli akademickich SGGW. Oprócz zajęć teoretycznych, prowadzone są też zajęcia w terenie. Uczniowie, podzieleni na grupy, przygotowują prezentacje, w których wykorzystują wiedzę zdobytą w czasie pobytu.
Od 2003 roku klasy drugie uczestniczą w warsztatach humanistycznych zatytułowanych "Wilno - miasto Litwinów i Polaków. Historia narodów i ich rola w Unii Europejskiej" (w 4-letnim liceum klasy trzecie). Zajęcia literacko-historyczne odbywają się w Wilnie, ale przygotowania do wyjazdu zaczynają się już wcześniej, na lekcjach historii i języka polskiego. Końcowym etapem pobytu jest prezentacja spektaklu wykorzystującego twórczość poetów związanych z Wileńszczyzną. Po powrocie do Polski przygotowuje się film dokumentujący udział w projekcie. Warsztaty humanistyczne są organizowane dzięki pomocy Zarządu Stowarzyszenia wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica i Biura Edukacji m. st. Warszawy.
Od 2007 roku klasy maturalne uczestniczą w warsztatach humanistycznych w Krakowie zatytułowanych: „Kraków – świadkiem historii i skarbnicą  kultury polskiej. Auschwitz-Birkenau – świadectwem epoki pieców…”. W ten sposób uczniowie ostatniej klasy Liceum realizują tematy z języka polskiego i historii m. in. „Kraków – miasto wielu kultur”, „Architektoniczne zabytki kultury polskiej świadkami przełomowych wydarzeń historycznych”.  

Co roku, w okresie wiosennym, organizujemy Festiwal Poezji Współczesnej dla uczniów szkół licealnych Warszawy. W organizacji festiwalu bierze udział wielu znakomitych artystów, zasiadających również w jury. Wśród jego laureatów liczne grono stanowią uczniowie naszej Szkoły.

Z doświadczenia Grona Pedagogicznego wynika, że miłośnicy przedmiotów ścisłych mają szerokie zainteresowania, dlatego "matematyczne" XIV LO dba o ich rozwijanie. Na naszym terenie działa kilkanaście kół zorganizowanych zgodnie z propozycjami uczniów np. koło łaciny, języka rosyjskiego, brydża sportowego, chór szkolny, koło fotograficzne, etyczno-filozoficzne, sportowe, biologiczne, fizyczne... Przyszli dziennikarze mogą współredagować "Staszic Kurier", opisujący życie naszej szkolnej społeczności.

W każdym roczniku istnieje 7 klas. 

Dwie z nich, klasy A i B, to klasy z eksperymentalnym nauczaniem matematyki. Do tych klas idą uczniowie szczególnie uzdolnieni. Kandydaci do tej klasy, piszą specjalny egzamin. Punkty za jego wynik są doliczane do punktów uzyskanych w normalnej kwalifikacji i pomagają dopuścić do klas z eksperymentalnym programem tych, do których jest on skierowany. Klasa C ma rozszerzony zakres nauczania informatyki, matematyki i fizyki. Jest to propozycja skierowana do uczniów, których najbardziej interesuje informatyka. Klasy D i E, w których rozszerzone są programy chemii i biologii (oraz oczywiście matematyki), zwane nieoficjalnie klasami matematyczno-przyrodniczymi. Mają one kształcić nowe pokolenia lekarzy i biologów, wykorzystujących znajomość matematyki do lepszego działania w swoich dziedzinach. Dwie matematyczno-fizyczne klasy F i G przyjmują uczniów, którzy są skupieni na tych dwóch dziedzinach i w nich chcą się rozwijać.

Co roku w szkole organizowany jest dzień otwarty, na którym można uzyskać więcej informacji. Wszelkie pytanie można kierować na adres szkola@staszic.waw.pl