STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99

Spotkanie informacyjne

Uprzejmie informujemy, że spotkanie informacyjne dla Kandydatów do klas I w roku szkolnym 2019/2020 oraz ich Rodziców odbędzie się:

- 25 marca 2019 r. (poniedziałek) - dla Kandydatów, którzy są uczniami trzecich klas gimnazjów;

- 1 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - dla Kandydatów, którzy są uczniami klas ósmych szkół podstawowych;

    spotkania odbędą według poniżej przedstawionego planu:

    godz. 17.00 - 18.00 - zwiedzanie szkoły i rozmowa z uczniami Liceum
    godz. 18.00 - zebranie informacyjne dla Kandydatów i ich Rodziców w szkolnej auli prowadzone przez dyrekcję szkoły.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Kółko matematyczne dla kandydatów

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie organizuje bezpłatne zajęcia z matematyki dla zainteresowanych i uzdolnionych w tym kierunku uczniów klas trzecich gimnazjum. Konsultacje adresowane są przede wszystkim do kandydatów do klas matematycznych z autorskim programem nauczania w XIV Liceum.

Udział w zajęciach ułatwi młodzieży dokonanie właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Informujemy, że czwartkowe kółko matematyczne wystartuje od października 2018 Zajęcia są otwarte dla wszystkich gimnazjalistów. Nie wymagamy wcześniejszego zgłaszania się.

Zajęcia odbywają się w czwartki w sali 209 w godzinach 16:00-17:30. Zajęcia odbywają się do końca kwietnia 2019 roku.

O szkole

Nasza Szkoła powstała w wyniku decyzji, jaką w 1905 roku podjęło Stowarzyszenie Techników w Warszawie, decyzji utworzenia nowej, wzorcowej uczelni. Ze względu na niezwykłość tej inicjatywy, uzyskano zgodę, aby większości przedmiotów nauczać w języku polskim. Już wtedy uczniom stawiano wysokie wymagania.

Czym jest Szkoła dzisiaj? O jej charakterze z pewnością zadecydowało utworzenie w 1968 roku klas dla "młodzieży utalentowanej matematycznie", z autorskim programem Szkoły, opracowanym przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego Stanisława Mazura. Obecnie nie istnieje żadna klasa w Szkole, w której nie nauczano by matematyki przynajmniej na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie XIV LO w Warszawie wciąż zdobywają najwyższe miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych z matematyki, fizyki, informatyki, języka angielskiego, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotów. Po skończeniu Szkoły bez trudu dostają się na wyższe uczelnie, a po ich skończeniu zajmują wysokie i odpowiedzialne stanowiska.

Na czym polega sukces? Z pewnością jednym z najistotniejszych czynników jest znakomita kadra nauczycielska. Nie można też odmówić wagi, jaką dla sukcesów naszych uczniów ma znajomość uniwersalnego języka, jakim jest matematyka, w szczególności zaś zasad logiki. Ich znajomość jest konieczna do zrozumienia nauki, ale nie można poradzić sobie bez nich także w sztuce, czy nawet teologii. Zdolność logicznego i krytycznego myślenia jest niezbędna przy zgłębianiu historii i wiedzy o społeczeństwie. Temat jest jednak zbyt rozległy, aby choćby próbować wyczerpać go w tym miejscu.

Szkoła stara się przedstawiać treści w ciekawy sposób m.in. poprzez projekty edukacyjne.
Od 2002 roku wszystkie klasy pierwsze wyjeżdżają na warsztaty ekologiczne do Rogowa koło Łodzi. Zajęcia terenowe i wykłady są prowadzone przez nauczycieli akademickich SGGW. Oprócz zajęć teoretycznych, prowadzone są też zajęcia w terenie. Uczniowie, podzieleni na grupy, przygotowują prezentacje, w których wykorzystują wiedzę zdobytą w czasie pobytu.
Od 2003 roku klasy drugie uczestniczą w warsztatach humanistycznych zatytułowanych "Wilno - miasto Litwinów i Polaków. Historia narodów i ich rola w Unii Europejskiej". Zajęcia literacko-historyczne odbywają się w Wilnie, ale przygotowania do wyjazdu zaczynają się już wcześniej, na lekcjach historii i języka polskiego. Końcowym etapem pobytu jest prezentacja spektaklu wykorzystującego twórczość poetów związanych z Wileńszczyzną. Po powrocie do Polski przygotowuje się film dokumentujący udział w projekcie. Warsztaty humanistyczne są organizowane dzięki pomocy Zarządu Stowarzyszenia wychowanków Szkoły im. Stanisława StaszicaBiura Edukacji m. st. Warszawy.

Co roku, w okresie wiosennym, organizujemy Festiwal Poezji Współczesnej dla uczniów szkół licealnych Warszawy. W organizacji festiwalu bierze udział wielu znakomitych artystów, zasiadających również w jury. Wśród jego laureatów liczne grono stanowią uczniowie naszej Szkoły.

Z doświadczenia Grona Pedagogicznego wynika, że miłośnicy przedmiotów ścisłych mają szerokie zainteresowania, dlatego "matematyczne" XIV LO dba o ich rozwijanie. Na naszym terenie działa kilkanaście kół zorganizowanych zgodnie z propozycjami uczniów np. koło łaciny, języka rosyjskiego, brydża sportowego, chór szkolny, koło fotograficzne, etyczno-filozoficzne, sportowe, biologiczne, fizyczne... Przyszli dziennikarze mogą współredagować "Staszic Kurier", opisujący życie naszej szkolnej społeczności.

W każdym roczniku istnieje obecnie 7 klas.

Dwie z nich, klasy A i B, to klasy z eksperymentalnym nauczaniem matematyki. Do tych klas idą uczniowie szczególnie uzdolnieni. Kandydaci do tej klasy, piszą specjalny egzamin. Punkty za jego wynik są doliczane do punktów uzyskanych w normalnej kwalifikacji i pomagają dopuścić do klas z eksperymentalnym programem tych, do których jest on skierowany. Klasa C ma rozszerzony zakres nauczania informatyki, matematyki i fizyki. Jest to propozycja skierowana do uczniów, których najbardziej interesuje informatyka. Klasy D i E, w których rozszerzone są programy chemii i biologii (oraz oczywiście matematyki i fizyki), zwane nieoficjalnie klasami matematyczno-przyrodniczymi. Mają one kształcić nowe pokolenia lekarzy i biologów, wykorzystujących znajomość matematyki i fizyki do lepszego działania w swoich dziedzinach. Dwie matematyczno-fizyczne klasy F i G przyjmują uczniów, którzy są skupieni na tych dwóch dziedzinach i w nich chcą się rozwijać.

Co roku w szkole organizowany jest dzień otwarty, na którym można uzyskać więcej informacji. W 2019 roku odbędą się dwa spotkania z Kandydatami i ich Rodzicami  - oddzielnie dla Kandydatów - którzy są uczniami ostatnich klas gimnazjalnych -  do liceum trzyletniego ( 25. 03. 2019 r.) i drugie spotkanie zorganizujemy dla Kandydatów - którzy są uczniami  klas ósmych szkół podstawowych - do liceum czteroletniego ( 01. 04. 2019 r.). Według mojej subiektywnej opinii poznanie naszej Szkoły jest na tyle ciekawe, że warto się na niego wybrać nawet, jeśli nie chce się być jej uczniem. Wszelkie pytanie można kierować na adres szkola@staszic.waw.pl