Dnia 9 stycznia 2013 r. Senat LO uchwalił ordynację o wyborach Prezydenta na rok szkolny 2012/2013.