Serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich Warszawy do wzięcia udziału w XXIII Festiwalu Poezji Współczesnej. Zgłoszenia własnych 5 utworów o dowolnej tematyce (na płycie CD lub pocztą elektroniczną – sekretariat@staszic.waw.pl i w wersji drukowanej) z zaznaczeniem podstawowych informacji o autorze:

  • nazwę szkoły, do której uczęszcza,
  • klasę i jej profil,
  • imię, nazwisko lub godło,
  • numer telefonu, e-mail,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przesłanych wierszy na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. 133, poz. 883 ze zm.)”

należy dostarczyć do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica, ul. Nowowiejska 37a, do 25 marca 2011 r.
Uprzejmie informujemy, że przesłanych tekstów nie zwracamy.
Twórcy prezentują w Finale Festiwalu 3 wybrane przez siebie teksty spośród 5 zgłoszonych wierszy. Lista twórców zakwalifikowanych do Konkursu zostanie wywieszona w gablocie przed Szkołą i na stronie internetowej Szkoły 29 marca 2011 r. Finał Festiwalu odbędzie się 8 kwietnia 2011 r. w auli Liceum o godz. 18:00. W Jury zasiądą wybitni przedstawiciele środowisk twórczych Warszawy.

Wystąpiliśmy do Pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o objęcie patronatu nad Festiwalem Poezji Współczesnej.