W dniach 14-16 marca odbędą się rekolekcje szkolne, prowadzone przez o. Marka Kosacza OP. Poniżej znajduje się ich plan.


I dzień - 14.03, poniedziałek
Temat: "Miłość do życia"

8.15-10.00:lekcje wg planu zajęć szkolnych
10.00-10.30:w auli szkolnej - Misterium Wielkopostne pt. "Miłość niekochana"
10.40-11.30:spotkanie z animatorami w salach lekcyjnych
Tematy spotkań (do wyboru)

Temat I: Jak zgadzać się na własne życie?

Temat II: Jak stawać się ambasadorem pokoju?

Temat III: Co to znaczy być odważnym i odpowiedzialnym we współczesnym świecie?
12.00:spotkanie rekolekcyjne w kościele Najświętszego Zbawiciela
ok. 13.00:wprowadzenie w oglądanie filmu pt."Bella"
ok. 13.50:w dolnym kościele - projekcja filmu "Bella"


II dzień - 15.03, wtorek
Temat: "Przebaczenie i Pojednanie"

8.15-10.00:lekcje wg planu zajęć szkolnych
10.00-11.00:spotkanie w auli szkolnej z p. Janiną Ochojską

KONFERENCJA na temat: "Wartość ludzkiego Życia"
12.00-13.30:spotkanie rekolekcyjne w kościele Najświętszego Zbawiciela i spowiedź
ok. 13.30:w dolnym kościele: Wprowadzanie i projekcja filmu pt. "Fireproof"


III dzień – 16.03, środa
Temat: "Odwaga i odpowiedzialność"

8.15-10.00:lekcje wg planu zajęć szkolnych
10.00-11.30:spotkanie z poetą Stanisławem Choińskim  - modlitwa wierszem pisana


12.30-13.30:Msza św. w kościele Najświętszego Zbawiciela
ok. 13.30:w dolnym kościele: projekcja filmu pt. "Molokai"