Wdzięczni za codzienną współpracę, troskę, trud, a nade wszystko za nieustającą i liczną obecność Kobiet wśród nas
Życzymy Pani Dyrektor, paniom Nauczycielkom i wszystkim współpracującym z naszą Szkołą oraz Wam, nasze drogie Panie Koleżanki:
nigdy nie wyczerpującej się radości, tego spojrzenia, które widzi więcej niż nasze, tulipanów męskiego zauważenia każdego dnia.

Zespół Webmasterów