Jeszcze tylko do 14 marca br. można składać formularze zgłoszeniowe w I fazie rekrutacji do programu AKROPOL, prowadzonego przez Edukacyjną Fundację Czerneckich EFC.
Docelowo opieką stypendialną EFC obejmować będzie 300 licealistów, którzy:

  • pochodzą z terenów wiejskich
  • uzyskali co najmniej dobre wyniki w nauce w ostatniej klasie gimnazjum
  • spełniają kryterium socjalne
  • przejdą rekrutację do jednego z 13 polskich liceów w 13 różnych miastach Polski - jednym z nich jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Stypendyści otrzymają m.in. pokrycie różnego rodzaju kosztów, zakwaterowanie w internacie lub bursie, możliwość udziału w programie stypendialnym dla studentów.

Zobacz także: