Termin wyborów: 20 stycznia 2011 r., na przerwach
Miejsce: Aula

Kandydaci składają do Rządu:

  • pracę na temat: „Jak wyobrażam sobie moją pracę samorządzie szkolnym” przesłaną na adres: samorzad@staszic.waw.pl
  • listę co najmniej 30 podpisów popierających kandydaturę.

Pobierz Oficjalny formularz (51 KB)
Pobierz Ordynację (81 KB)


Instrukcja dla kandydatów:

  1. Dokumenty z podpisami przekazywane Rządowi muszą zawierać stronę tytułową - strona 1 w pliku, oraz pozostałe strony - strona 2 w pliku.
  2. Każda strona musi zostać opatrzona imieniem i nazwiskiem kandydata w wyznaczonym miejscu.
  3. Pamiętajcie - możecie zebrać dużo więcej podpisów niż przewidziany, dolny limit 30 osób!

Lista oraz praca będzie jednoznacznym dokumentem stwierdzającym zgłoszenia. W terminie do 20 grudnia 2010 r. nieprzedłożenie któregoś z wyżej wymienionych dokumentów skutkuje automatycznym odrzuceniem kandydatury przez Komisję Wyborczą.

W skład Komisji Wyborczej weszli:
Jędrzej Bieniasz 3E - Przewodniczący Komisji, jako ustępujący Prezydent
Jan Ossowski 3A - członek Komisji
Zuzanna Rubikowska 1E - członek Komisji

22 grudnia br. zostaje ogłoszona oficjalna lista kandydatów. 3 stycznia 2011 r. zostają podane do publicznej wiadomości prace Kandydatów - jednoznacznie jest to dzień rozpoczęcia kampanii wyborczej.

Przewodniczący Komisji Wyborczej,
Jędrzej Bieniasz