Jutro, 8 grudnia br. na pierwszej długiej przerwie (12:40) odbędzie się w samorządówce zebranie Senatu w sprawie ordynacji wyborczej.
Obecność obowiązkowa!

Jędrzej Bieniasz,
Przewodniczący Samorządu