Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW we współpracy z Biurem Edukacji Miasta st. Warszawy organizuje w ramach MiNI Akademii Matematyki wykład pt. "Nieprawdopodobny rachunek prawdopodobieństwa". Odbędzie się on w sobotę, 11 grudnia, o godz 14:00, w sali 134 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej i będzie dotyczył podstawowych metod obliczania prawdopodobieństwa przydatnych w życiu codziennym, uwzględniając także m.in. sprzeczność niektórych wyników z intuicją, paradoks Monty’ego Halla, zagadnienie częstości występowania uzdolnień w dziedzinie rachunku prawdopodobieństwa w zależności od niektórych cech zdrowotnych. Po wykładzie odbędą się warsztaty, na które obowiązują zapisy. Następny wykład odbędzie się 15 stycznia 2011 r.

Zobacz też: