Protokół finansowy kiermaszu podręczników (zobacz oryginał):

Obrót kiermaszu: 13215,25 zł
Środki wydane sprzedawcom: 13165,25 zł
Środki nierozliczone: 5,00 zł
Pozostałe środki: 45,00 zł
Bilans: 0,00 zł

Jędrzej Bieniasz,
Przewodniczący Samorządu