Stowarzyszenie teatralne Remus zaprasza na prezentację w ramach projektu
„OPOWIEŚCI O LUDZIACH I ZWIERZĘTACH”

15 listopada 2010 r., godz. 19:00
Sala teatralna Remus, ul. Targowa 80
(trzecie podwórko w bramie, drugie piętro)

Prezentacja i udział w projekcie jest nieodpłatny.
www.teatrremus.pl, teatrremus@wp.pl