Od 25 października 2010 r. informacje o zastępstwach i innych zmianach w planie zajęć - są umieszczane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie dziennika elektronicznego (dziennik.librus.pl), w ogłoszeniach. Loginy oraz hasła do kont zostały przekazane Rodzicom i Uczniom na wywiadówkach.