Pragnę powitać w zespole nowych członków. Do szeregu webmasterów XIV LO im. Stanisława Staszica dołączyli:
Karolina Kamińska (2d) i Tomasz Madycki (1c).

Jednocześnie chciałbym podziękować za owocną współpracę Albertowi Malewskiemu, który z tej funkcji zrezygnował.

Kamil Frydlewicz