Najbliższe zebranie Senatu odbędzie się w czwartek, 30 września, po 7. godzinie lekcyjnej w Auli. Obecność obowiązkowa!

Przewodniczący SU,
Jędrzej Bieniasz