Zachęcamy uczniów naszej Szkoły do wzięcia udziału zajęciach międzyszkolnych, weekendowych wyjazdach naukowych, zajęciach na wyższych uczelniach z fizyki i matematyki prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej oraz zajęcia proponowanych przez organizacje pozarządowe, współfinansowane przez m.st. Warszawę.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=3025