Wszystkim Darczyńcom, którzy wybrali naszą Fundację jako beneficjenta 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego, serdecznie dziękujemy.
Dzięki Państwa wsparciu możemy przyznawać stypendia już pięciu bardzo zdolnym uczniom Liceum Staszica. Mamy nadzieję, że przykład, jaki Państwo dajecie, skłoni innych Rodziców do przekazania części podatku na rzecz Fundacji.

Rada i Zarząd Fundacji
Fundusz Stypendialny XIV LO