Ogłaszamy dla uczniów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica KONKURS NA PLAKAT zachęcający uczniów klas V i VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w projekcie STASZICOWSKIEGO KLUBU TALENTÓW. Prace należy nadsyłać w wersji elektronicznej do 27 sierpnia 2010 roku na adres szkoły. Ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagrody nastąpi 1 września 2010 w trakcie uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Informacje dotyczące Klubu, które plakat powinien zawierać (miejsce, charkter, czas trwania zajęć) znajdują się na stronie www.staszic.waw.pl/skt.

Ewentulane pytania prosimy kierować na adres: skt@staszic.waw.pl