Staszicowski Klub Talentów jest wspólną inicjatywą XIV Liceum Ogólnokształcącego, XIII Gimnazjum im. Stanisława Staszica oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9. Powstał jako efekt doświadczeń w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, którzy wykazują zainteresowania i uzdolnienia w kierunku matematyczno-przyrodniczym.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
www.staszic.waw.pl/skt