Spotkanie poświęcone
Wielkiemu Aktorowi
i Wspaniałemu Interpretatorowi poezji
WOJCIECHOWI SIEMIONOWI
dla tych, którzy znali Go i tych,
którzy go poznać nie zdążyli.

Środa, 9 czerwca 2010 roku, godz. 17:00

Dom Literatury
Krakowskie Przedmieście 87/89
Warszawa

Otrzymaliśmy zaproszenie od Pana Juliusza Erazma Bolka na spotkanie poświęcone pamięci artysty Wojciecha Siemiona, którego społeczność naszego Liceum poznała w czasie corocznych Festiwali Poezji Współczesnej w XIV LO. W ubiegłych latach Pan Siemion zasiadał w Jury naszego Festiwalu, podobnie jak Pan Juliusz Erazm Bolek.