W tegorocznej Olimpiadzie Chemicznej 3 uczniów Staszica zostało laureatami, a jeden finalistą!
Laureaci
Wojciech Łyczek, 2d
Witold Kocik, 3b
Jakub Koncki, 3b
Finalista
Jakub Szabelewski, 3d

Serdecznie gratulujemy!