Samorząd Naszej Szkoły, w porozumieniu z Samorządem Gimnazjum organizuje akcję pomocy dla powodzian.

Od 1 czerwca (wtorek) na przerwach i lekcjach będę organizowane zbiórki pieniężne.
Od 7 czerwca (poniedziałek) organizowana będzie zbiórka środków czystości, koców, kołder, nowych ubrań i długoterminowej żywności.

Pieniądze oraz rzeczy zebrane w obu zbiórkach zostaną przekazane jednej ze zniszczonych szkół za pośrednictwem Caritas Polska.