Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej organizuje wykłady dla uczniów szkół średnich.
Harmonogram wykładów
Więcej informacji

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Mazowieckim Stowarzyszeniem na rzecz Uzdolnionych organizują warsztaty zatytułowane Czy bać się promieniowania jonizującego, czyli "kilka słów" o bezpiecznym wykorzystaniu energii jądrowej. Będą one przeprowadzone jako jednodniowy cykl seminariów i prac laboratoryjnych, trwający od 10:00 do 16:00. Zarówno zajęcia, jak i wyżywienie są bezpłatne.
Terminy spotkań: 8 maja, 15 maja, 22 maja, 12 czerwca, 2 października, 9 października, 16 października, 23 października, 20 listopada, 27 listopada, 4 grudnia
Zainteresowani i chętni powinni zgłosić się przed 25 kwietnia do pani profesor Kimizuki.